international marxist tendency nederland

Op 24 maart 2018 hield de Nederlandse sectie van de IMT haar eerste conferentie van het jaar. Dit was ook meteen een speciale conferentie. Want niet alleen stond het dit jaar in het teken van de 50-jarige viering van het revolutionaire jaar 1968, maar werd ook onze nieuwe naam aangekondigd: VONK is nu officieel REVOLUTIE. Het was een succesvolle conferentie, wat heel inspirerend is gebleken voor onze kameraden.

De dag bestond uit twee sessies. Om half 2 begon de eerste sessie; ‘1968-Jaar van Revolutie’ gegeven door Hamid Alizadeh. Hamid werkt fulltime for the IMT in London, en is redacteur van de ‘In Defence of Marxism’-website. Tijdens zijn lezing besprak hij vooral de gebeurtenissen in Frankrijk. Studenten hebben hierbij een bijzonder grote rol gespeeld, maar Hamid vertelde ook hoe de arbeiders zich bij deze strijd hebben aangesloten, wat leidde tot de grootste revolutionaire algemene staking in de geschiedenis. Deze gebeurtenis was iets wat totaal niet ‘verwacht’ werd. De werkende klasse werd afgeschreven door zogenaamde ‘experts’ ter linkerzijde: zij zagen geen enkel revolutionaire potentie meer in de klasse. Maar 1968 was het jaar waarin de klassenstrijd de wereld overviel en tot ieders verbazing het voortbestaan van het kapitalisme bedreigd werd. Dit fenomeen was er niet alleen in Frankrijk, maar ook in landen als Italië, de Verenigde Staten, Mexico en zelfs Pakistan, waar grote protesten en revultionaire gebeurtenissen voorkwamen.

Na de lezing was de discussie erg goed en op hoog niveau, met contributies die ook de hierboven genoemde landen bespraken.

Na de pauze, was het tijd voor de tweede sessie. Die werd gegeven door Zowi Milanovi, over de context achter onze naamsverandering; ‘Van Vonk naar Revolutie’. Hij besprak waarom deze nieuwe naam niet zomaar uit de lucht komt vallen. REVOLUTIE is een sterke en gedurfde naam, maar weerspiegelt de stemming van de geavanceerde lagen. Revolutie is waar wij in geloven, en wat wij stellen dat nodig is om de wereld te veranderen. Zowi noemde voorbeelden op uit de Nederlandse geschiedenis, om de mythe dat het Nederlandse volk geen revolutionair potentie bezit, te begraven.
De discussie ging hier verder op in, onder andere op de huidige politieke situatie in Nederland, het falen van de linkse partijen om een alternatief te bieden, en hoe Nederland zou reageren op revolutionaire gebeurtenissen in landen om ons heen. Groot-Brittannië werd hierbij besproken. Het land is een duidelijk voorbeeld wat jarenlang politiek heel saai zou zijn en gefragmenteerd was, maar wat recent totaal is omgeslagen, met de opkomst van Jeremy Corbyn.

Na de conferentie vonden de kameraden en de bezoekers het een hele inspirerende dag. We hebben rond de 50 euro opgehaald aan steundonaties en aan verkoop van materialen, zoals onze nieuwe blad REVOLUTIE. Deze dag heeft ook extra duidelijk gemaakt voor de nieuwe kameraden en de bezoekers, hoe de IMT naar deze historische gebeurtenissen kijkt. We nemen de lessen hieruit serieus, ook omdat 1968 in het bijzonder veel gelijkenissen heeft met de hedendaagse politiek. Theoretisch begrip van deze gebeurtenissen is daarom essentieel voor het succes van de volgende revolutie.

Deel dit artikel
FaceBook  Twitter