international marxist tendency nederland

bordesfoto

Na lang gesteggel is er dan eindelijk een vierde kabinet-Rutte, met een coalitieakkoord en een beëdigde ministersploeg. Hoewel er enkele kleine verschillen zijn met het beleid van kabinet-Rutte III, hebben we in de kern te maken met een voortzetting van dezelfde politiek, door precies dezelfde partijen.

logo socialisten

Het initiatief 'socialisten.org' is het nieuwste platform dat ontstaan is uit de crisis van de SP. Het bevat zowel kritische SP-leden als ex-leden. Het is een stap vooruit in de organisatie van de linkervleugel, maar is onduidelijk over het doel. Wat moeten de volgende stappen zijn?

Op 26 oktober zijn er 33 SP-leden geroyeerd, wegens vermeend 'dubbellidmaatschap' van ROOD en/of het Marxistisch Forum. Lees hier onze verklaring hierover.

De Woonopstand in Rotterdam was een strijdbaar vervolg op het Woonprotest in Amsterdam, met zo’n 8.000 aanwezigen. Helaas ging de politie op een bepaald moment wel over tot geweld tegen de demonstranten.

coronacheck

In navolging van andere Europese landen werd op 25 september in Nederland het coronatoegangsbewijs verplicht om te toegang te krijgen tot cafés, sportwedstrijden, bioscopen, theaters, nachtclubs en evenementen. Hoewel wordt gezegd dat deze maatregel tijdelijk is, is het nog onduidelijk tot wanneer hij van kracht zal zijn.

Het Woonprotest van 12 september was een zeer belangrijke demonstratie, die als een keerpunt gezien kan worden. Het betekent het begin van een nieuwe strijdbare beweging voor het recht op wonen, voor het eerst sinds de jaren 1980.

staking kinderopvang

Op dinsdag 14 september vond de tweede staking in de kinderopvang van 2021 plaats. De twee stakingen zijn de eerste stakingen in de sector sinds 1996 en de tweede stakingen ooit sinds het ontstaan van gesubsidieerde kinderopvang in de jaren ‘80.

Onlangs verscheen eindelijk, na een nog altijd niet opgehelderde vertraging, het rapport van de commissie die eind vorig jaar werd ingesteld om onderzoek te doen naar de relatie tussen de SP en haar jongerenorganisatie ROOD. Lees hier onze analyse en reactie erop.

Dit perspectievendocument werd goedgekeurd door het 2021 congres van Revolutie. Het document heeft als doel de economische, sociale en politieke trends in Nederland op hoofdlijnen te bepalen, en om perspectieven voor de klassenstrijd voor de komende tijd te ontwikkelen.