international marxist tendency nederland

logo-volksgezondheid-boven-winst

De arbeidersbeweging moet breken met de valse 'nationale eenheid' rond het kabinet-Rutte III. We hebben een programma nodig met strijdbare eisen, waar de volksgezondheid van de meerderheid boven de winst van de enkelen gaat.

 1. Tegen de strategie van 'kudde-immuniteit'. Dit is een speculatieve strategie, welke wordt betwijfeld door de WHO. In plaats daarvan hebben we een strategie nodig van lockdown, massaal testen en de preventie van ziekteverspreiding.
 2. Voor de sluiting van alle niet-essentiële productie, distributie en detailhandel. Tijdens de sluiting moet al het personeel 100% doorbetaald worden.
 3. Voor de oprichting van veiligheidscomités bestaande uit werkvloerafgevaardigden, vakbondsvertegenwoordigers en experts, die toezien op het werk in de essentiële sectoren. Als bedrijven geen geld beweren te hebben voor veiligheidseisen, dan moeten deze comités de kasboeken kunnen inzien.
 4. Voor een massale opschaling van het aantal bedden in de intensive care units. Haal medische specialisten uit onbesmette landen om bij te springen bij een gebrek aan mankracht. Train in de minder getroffen delen van het land zoveel mogelijk medisch personeel bij voor de intensive care, om goed voorbereid te zijn.
 5. Heropen de in 2018 gesloten ziekenhuizen waar dit nog mogelijk is. Vorm sportcomplexen en andere grote lege zalen om tot noodhospitalen. Bouw waar nodig nieuwe ziekenhuizen.
 6. Nationaliseer alle ziekenhuizen en privéklinieken, en laat deze gecoördineerd werken onder één publieke instantie, onder controle van het medisch personeel. Confisqueer alle noodzakelijke medische goederen en apparatuur van privéklinieken.
 7. Nationaliseer de farmaceutische industrie, en coördineer deze samen met ziekenhuizen en universitaire medische centra in een publieke onderzoeksinstantie voor onderzoek en productie van medicijnen. Stop de wereldcompetitie voor het vinden van een vaccin voor COVID-19. Werk zoveel mogelijk samen met onderzoekers in andere landen, op basis van transparantie van onderzoek. Schuif het principe van patenten aan de kant en plaats mensen boven winst.
 8. Zet buurt- en wijkcomités op om boodschappen en dergelijke diensten te organiseren voor eenzame en geïsoleerde mensen, en voor het opsporen van zwarte handel en woeker.
 9. Voer prijscontrole in op noodzakelijke medische goederen en levensmiddelen. Arresteer handelspartijen die zich schuldig maken aan verkoop tegen woekerprijzen. Productiebedrijven die woekerprijzen vragen, moeten genationaliseerd worden.
 10. Beloon de zorgmedewerkers niet enkel met schouderklopjes en applaus, maar ook door daadwerkelijk hun eisen qua loonsverhoging en verlaging werkdruk in te willigen, waar zij in 2019 voor staakten. Draai alle bezuinigingen in de zorg terug en investeer massaal in het personeel.
 11. Stop de afbetaling van de staatsschuld. Dit geld kan beter besteed worden aan noodzakelijke investeringen in zorg en inkomensondersteuning.
 12. Confisqueer al het inactieve vermogen van de grote monopolies, om dit te investeren in zorg en inkomensondersteuning.
 13. Nationaliseer alle bedrijven die failliet gaan, onder controle van het personeel, om banen te beschermen.
 14. Confisqueer alle leegstaande kantoorpanden en woningen, en maak deze klaar voor de huisvesting van daklozen (zowel degenen die wel en niet in de opvang zitten). Stop de uitzetting van huurders. Voer een moratorium in op de betaling van huur en hypotheek.
 15. Laat de rekening voor de crisismaatregelen niet betalen door de werkende klasse en middenklasse, maar door het grootkapitaal. Geen bail-out voor de grote bedrijven, welke uiteindelijk betaald zal worden door de werkende klasse. Nationaliseer de banken en grote bedrijven, om controle te krijgen op de enorme productiecapaciteit van de welvaart in dit land. Gebruik de genationaliseerde banken om hulp te verstrekken aan nuttige kleine en middelgrote bedrijven, zoals winkels en horecagelegenheden.
 16. Tegen de valse 'nationale eenheid' rond het kabinet-Rutte III. De vakbonden en linkse partijen moeten met eigen eisen komen, strijden voor de belangen van de werkende klasse, en de hypocrisie van Rutte en co. doorprikken.

 

Met zulke maatregelen kan de pandemie snel teruggedrongen worden en zullen de economische gevolgen niet gedragen worden door de werkenden, de armen en de kwetsbaren.

Het kapitalisme is een ziek systeem. Het kan niet hervormd worden. Enkel een revolutionaire en socialistische verandering kan oplossingen mogelijk maken.

Ben je het hiermee eens? Neem het initiatief tot het opzetten van veiligheidscomités met collega's, van buurtcomités met je buren. Organiseer je en sluit je aan bij de International Marxist Tendency! Samen kunnen we het zieke kapitalisme ten val brengen en een klassenloze samenleving uitbouwen.

 

 

Deel dit artikel
FaceBook  Twitter