international marxist tendency nederland

 Vonk staat voor het volgende:

 • De linkse partijen en de vakbeweging moeten breken met de kapitalistische klasse en haar vertegenwoordigers. Voor een links-socialistisch beleid waar de mensen voor de winst gaan.
 • Nationalisering van de grote banken en multinationals onder democratische controle en zelfbestuur van de werknemers.
 • Inkorting van de werkweek naar 32 uur, met volledig loonbehoud.
 • Bestrijding armoede door verhoging minimumloon en uitkeringen.
 • Voor de invoering van een glijdende loonschaal die aan de inflatie gekoppeld is.
 • Voor een programma van nuttige publieke werken in alle regio's, op basis van volwaardige lonen.
 • Gelijk loon voor gelijk werk. Afschaffen van het jeugdminimumloon en constructies waarmee onder het minimumloon gewerkt kan worden.
 • Een einde aan de criminalisering en detentie van 'illegalen'. Voor open grenzen.
 • Energiebedrijven terug in publieke handen, zodat er volop geïnvesteerd kan worden in groene energie en de gebruikersprijzen omlaag kunnen.
 • Het openbaar vervoer terug in publieke handen en de reiskosten flink terugdringen.
 • Voor grote investeringen in onderwijs. Voor kwalitatief goed onderwijs, kosteloos voor iedereen.
 • Een einde aan de privatisering van de zorg. Voor een publieke gezondheidszorg, kosteloos voor iedereen.
 • Afschaffing monarchie en Eerste Kamer.
 • Een einde aan imperialistische missies zoals in Afghanistan. Geen specialistisch leger gericht op imperialistische 'vredesmissies', maar een volksmilitie met gekozen officieren.
 • Tegen de EU, welke de belangen van de Europese banken en multinationals vertegenwoordigt. Voor de Socialistische Verenigde Staten van Europa.
Deel dit artikel
FaceBook  Twitter