Klassenstrijd

  • manifest van de revolutionaire communistische internationale - afbeelding met lenin

    Het onderstaande manifest is van uiterst groot belang voor de wereldwijde communistische beweging. We roepen al onze lezers op om het grondig te bestuderen en het zo wijd mogelijk te verspreiden. Het werd unaniem goedgekeurd door het Internationaal Secretariaat van de IMT en zal het oprichtingsdocument vormen van een nieuwe Revolutionaire Communistische Internationale,die in juni dit jaar opgericht zal worden.

  • Dit document werd goedgekeurd door het 2023 Congres van Revolutie, dat plaatsvond op 30 september en 1 oktober. Het document heeft als doel de economische, sociale en politieke trends in Nederland op hoofdlijnen te bepalen, en om perspectieven voor de klassenstrijd voor de komende tijd te ontwikkelen.