international marxist tendency nederland

Op 6 januari werd het Capitool bestormd door een meute uiterst rechtse aanhangers van president Trump. Wat is er gaande in het land dat zichzelf traditioneel als 'het meest democratische' beschouwt? Lees hier de verklaring die onze Amerikaanse zusterorganisatie de volgende dag schreef.

jan blommaert

Op 7 januari overleed Jan Blommaert, een Belgische hoogleraar superdiversiteit aan de Tilburg University en een levenslange strijder voor een betere wereld. In dit eerbetoon gaat zijn voormalig student en collega-onderzoeker Jenny-Louise van der Aa in op zijn werk en strijd. 

biden de president van wallstreet

Het is nu officieel. Joe Biden heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Miljoenen mensen zijn blij  dat ze van Trump af zijn, maar is Biden een goed alternatief voor de Amerikaanse werkende klasse? Laten we daar eens naar kijken. 

protest in polen

Op 22 oktober verklaarde het Grondwettelijk Hof in Polen dat iedere vorm van abortus illegaal is, zelfs in het geval van vreselijke ziektes en ernstige afwijkingen. Dit is een gruwelijke aanval op Poolse vrouwen en de arbeidersklasse als geheel. Gelukkig werd deze aanval gevolgd door enorme mobilisaties tegen deze wet.