Hieronder vind je een overzicht van de boeken en brochures die Revolutie verkoopt. Door deze via ons aan te schaffen krijg je niet alleen interessante marxistische boeken en brochures, maar steun je Revolutie ook financieel.

 Zie de bestelinformatie onderaan de pagina.


Boeken (Nederlandstalig)

 

1917-2017 - 100 jaar geleden: de Oktoberrevolutie - André Gonsalis

De Russische Revolutie was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis. Gewone werkende mensen namen het heft in eigen handen en begonnen met de bouw van een sociale en humane maatschappij. Ondanks de uitzichtloosheid van de eerste imperialistische Wereldoorlog en de onmenselijk armoede en onderdrukking die de Russische arbeiders en boeren moesten trotseren, vonden zij een uitweg in de vorm van massale strijd tegen het Tsarisme en het kapitalistische systeem.

Deze ervaring, die een diepe indruk maakt, bevat vele inzichten en lessen die de leiders van de internationale arbeidersbeweging vergeten zijn, of erger nog, bewust negeren, maar de kapitalistische wereldelite is deze revolutie zelf ook niet vergeten en voert 100 jaar later nog steeds een ideologische kruistocht tegen de Oktoberrevolutie.

Dit boek is een kort werk over de geschiedenis van de Russische Revolutie en gaat daarnaast ook in op het mislukken van de Duitse Revolutie en de uiteindelijke isolatie en ontaarding van de Russische Revolutie.

 

€9,00 (excl. verzendkosten)

  


De ideeën van Karl Marx - Alan Woods [TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR]

Marx is terug van weggeweest. Overal ter wereld zijn mensen op zoek naar een alternatief voor het kapitalisme. Ze zoeken een verklaring voor de sociale en ecologische ravage die het systeem aanricht.

Het beste, wetenschappelijk onderbouwde alternatief voor het kapitalisme is te vinden in het werk van Karl Marx. Zijn ideeën hebben onder het kapitalisme hun waarde bewezen op het toneel van de internationale arbeidersstrijd, ze liggen in vele landen aan de basis van de arbeidersbeweging en haar verworvenheden. Het werk van Marx, dat veel meer omvat dan economie en politiek, is in eerste plaats een analysemethode, een manier om naar de wereld te kijken, hem te verklaren en te veranderen. Via dit boekje willen we arbeiders, jongeren en iedereen die op zoek is naar een ander maatschappijmodel, kennis laten maken met de werkelijke ideeën van Karl Marx. We hopen hiermee aan te zetten tot verdere studie van het werk van Marx en Engels en de toepassing van hun ideeën in de concrete strijd voor een nieuwe maatschappij.

 

€8,00 (excl. verzendkosten) [TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR]

  


De rede in opstand  - Alan Woods & Ted Grant

In de twintigste eeuw heeft de wetenschap grote stappen vooruit gezet. Ondertussen beschikken we over de nodige kennis om alle problemen op onze planeet kunnen oplossen maar ook over de kennis waarmee de wereld compleet zouden kunnen vernietigen. Dit werk uit 1995 legt uit wat het verband is tussen dialectisch materialisme en moderne wetenschappelijke theorieën en wijst op de vele opvallende gelijkenissen. 

 

€15,00 (excl. verzendkosten)

  


Duitsland 1918-1933 van Revolutie naar contrarevolutie - Rob Sewell

De periode tussen 1918 en 1933 in Duitsland was een van de meest tumultueuze in de geschiedenis. Na de revolutie in Rusland probeerden de Duitse soldaten en arbeiders de macht te grijpen in november 1918. Helaas werd de revolutie verraden door de leiders van de sociaaldemocratie. 

Tussen 1919 en 1923 volgden nog meer revolutionaire schokken. Ondertussen was er een grote communistische partij opgericht, maar door de adviezen van Zinovjev en Stalin werd een klassieke revolutionaire kans verspild. Dit was een flink klap, niet alleen voor Duitsland maar voor de hele wereld. De nederlagen in Duitsland zorgden ook voor de versterking van de stalinistische bureaucratie in Rusland, wat leidde tot wispelturigheid, tot sprongen van opportunistische naar ultra-linkse politiek en de beruchte Derde Periode. 

De uitkomst van de strijd tegen het opkomend fascisme bepaalde, volgens Leon Trotski, het lot van Duitsland, Europa en de hele wereld. Hij pleitte voor een eenheidsfront tegen het fascisme, maar de stalinisten wezen dit af. Zo konden de nazi’s uiteindelijk de macht grijpen, wat leidde tot de bloedige Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. In dit boek legt Rob Sewell uit dat dit alles niet onvermijdelijk was. Hij gaat in op de gebeurtenissen en haalt de lessen eruit die voor het heden belangrijk zijn. 

 

€8,00 (excl. verzendkosten)

 


Marx' Kapitaal: een leesgids - Adam Booth & Rob Sewell

Om de economie grondig te kunnen veranderen, is het echter eerst nodig om deze te begrijpen. De meest diepgaande analyse van de kapitalistische productiewijze kwam van Karl Marx, die in 1867 het eerste deel van zijn grootste werk, Het Kapitaal, uitbracht. Hierin analyseert hij de tegenstrijdigheden binnen de kapitalistische economie als geheel, in haar proces van ontwikkeling en onvermijdelijke crises.

Het Kapitaal is niet het gemakkelijkste boek om te lezen. Daarom publiceren wij nu “Marx’ Kapitaal: een leesgids”, een Nederlandse vertaling van “Understanding Marx’ Capital: a reading guide” van de Britse marxisten Rob Sewell en Adam Booth. Deze leesgids is natuurlijk geen vervanging voor het origineel, maar kan zeker als hulpmiddel of ‘voorgerecht’ gebruikt worden. Het behandelt de verschillende hoofdstukken van Het Kapitaal: Boek 1, met originele citaten maar ook moderne voorbeelden.

Op deze manier hopen we de revolutionaire economische theorieën van Marx beschikbaar te maken aan een nieuwe generatie werkers en jongeren.

 

€15,00 (excl. verzendkosten)


Boeken (Engelstalig)

 

Germany: from revolution to counterrevolution - Rob Sewell

 

 

 

 

Tussen 1918 en 1933 volgden revolutie en contrarevolutie in Duitsland elkaar in rap tempo op. Rob Sewell legt in dit korte boekje de klassenworstelingen en nederlagen die de opkomst van Hitler mogelijk maakten uit. 

 

€8,00 (excl. verzendkosten)

  

  


History of Philosophy - Alan Woods

Dit boek van Alan Woods is een unieke marxistische analyse van de geschiedenis van de filosofie. Het behandelt de ontwikkeling van de filosofie vanaf de Oude Grieken, tot de filosofische revolutie van Marx en Engels. Het is een dialectisch materialistische analyse, die bekijkt hoe veranderingen in de materiële menselijke samenleving hebben geleid tot veranderingen in het denken, en er uit de interactie tussen verschillende filosofieën weer nieuwe filosofieën ontstonden die uiting gaven aan veranderingen in de samenleving. Het is geen encyclopedische opsomming van verschillende denkers, maar een reis door de ontwikkeling van de filosofie heen.

 

€15,00 (excl. verzendkosten)

  


In Defence of Marxism - Leon Trotski [tijdelijk uitverkocht]

Terecht wordt dit boek gezien als een van Trotski fraaiste klassiekers. Het is een product van een polemiek binnen de Amerikaanse trotskistische beweging in 1939 en 1940 over de fundamenten van het marxisme. Om deze reden heeft Trotski zich er zelf in het conflict gemengd door middel van een aantal artikelen en brieven die bijeen zijn gebracht in dit boek.

De zaken die worden behandeld hebben betrekking op de kern van de marxistische theorie, zoals de klassenaard van de Sovjet-Unie, het verdedigen van de Sovjet-Unie tegen imperialistische aanvallen, bolsjewistische organisatiewijzen en dialectisch materialisme. 
In dit boek is Trotski op z’n best: bondig en theoretisch diepgaand en vlijmscherp. 

 

€12,00 (excl. verzendkosten)

  


Lenin and Trotsky: what they really stood for - Alan Woods & Ted Grant

De ideeën van Lenin en Trotski zijn ongetwijfeld de meest verdraaide en door het slijk gehaalde ideeën uit de geschiedenis. Meer dan een eeuw lang werden ze aangevallen door de verdedigers van het kapitalisme, die geprobeerd hebben hun ideeën - het bolsjewisme - ofwel als totalitair, ofwel als utopisch af te schilderen. Een hele industrie werd ontwikkeld om de misdaden van het stalinisme gelijk te stellen aan de arbeidersdemocratie die bestond onder Lenin en Trotski.

Het is nu meer dan vijftig jaar geleden dat de eerste editie van dit werk gepubliceerd werd. Het werd geschreven als antwoord op Monty Johnstone, een theoreticus van de Communist Party of Great Britain. Johnstone had op het einde van 1968 een herwaardering van Leon Trotski geschreven in het blad 'Cogito' van de Young Communist League. Alan Woods en Ted Grant maakten van de gelegenheid gebruik om een uitvoerige reactie te schrijven die de echte relatie tussen de ideeën van Lenin en Trotski toont. Het boek was een oproep aan de leden van de Communistische Partij en de Young Communist League om de waarheid over Trotski te herontdekken en terug te keren naar het oorspronkelijke revolutionaire programma van Lenin.

(De Engelstalige editie bevat ook Monty Johnstones oorspronkelijke artikel uit 'Cogito', en materiaal over Lenins strijd met Stalin in de laatste maand van zijn politieke leven. Het voorwoord is geschreven door Trotski's kleinzoon, Vsievolod Volkov.)

 

€10,00 (excl. verzendkosten)

 


 Revolution and counter revolution in Spain - Felix Morrow 

 

 

 

Deze klassieker uit 1938, geschreven in de hitte van de strijd, is een marxistische analyse van de Spaanse Revolutie en Burgeroorlog, die diep ingaat op de beweging van de massa's in Spanje. Het werk toont aan dat de overwinning van Franco zeker niet onvermijdelijk was, maar dat er een daadwerkelijk revolutionaire leiding miste.

 

€12,00 (excl. verzendkosten)

 

 


The Revolutionary Legacy of Rosa Luxemburg - Marie Frederiksen

Dit boek, van de Deense marxiste Marie Frederiksen, behandelt het leven en de revolutionaire ideeën van Rosa Luxemburg. Het gaat in tegen alle vervormingen en mythes over Rosa Luxemburg en toont haar ware revolutionaire aard. Het plaatst alle discussies en polemieken met de reformisten en met andere revolutionairen (zoals de Russische bolsjewieken) in de juiste historische context.

 

€15,00 (excl. verzendkosten)

 


Brochures

 

Het Communistisch Manifest

Dit werk van Karl Marx en Friedrich Engels is meer dan 150 jaar oud en nog altijd actueel. Het biedt een korte kennismaking met de marxistische kijk op de maatschappij, de geschiedenis en de toekomst. Een ware klassieker.

 

€2,00 (excl. verzendkosten)

 

 

 

 

 


Marxisme, feminisme en de emancipatie van de vrouw

Marxisten vechten consequent tegen elke vorm van onderdrukking en staan onvoorwaardelijk voor de complete emancipatie van de vrouw. In deze brochure wordt kort uiteengezet hoe wij vrouwenonderdrukking zien, waar het vandaan komt en hoe we deze strijd effectief kunnen voeren. 

 

€2,00 (excl. verzendkosten)

 

 

 

 

 


Hoe stakingen winnen?

De arbeidersklasse onder het kapitalisme heeft de unieke macht om het hele maatschappelijk leven stil te leggen. Met stakingen kunnen de arbeiders hun eisen opleggen aan de kapitalistische klasse, maar dan moeten deze wel goed worden afgehandeld. In deze brochure wordt besproken hoe dat moet. De tekst werd in 1987 geschreven door Harry DeBoer, een Amerikaanse trotskist, die in 1934 getuige was van de grote Teamster-stakingen in Minneapolis.

 

€1,00 (excl. verzendkosten)

  

 

 


De Februaristaking

Op 25 februari 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, legden in Amsterdam tienduizenden arbeiders het werk neer uit protest tegen de deportatie van de Joodse bevolking door de Duitse bezetter. De algemene staking verspreidde zich naar andere plaatsen en werd de volgende dag met wrede repressie beëindigd door de nazi's. Deze brochure vertelt het verhaal van deze bijzondere gebeurtenis, een van de belangrijkste in de Nederlandse klassenstrijd. 

 

€1,50 (excl. verzendkosten)

 

 

 


Wat is dialectisch materialisme?

Marxisten hebben het vaak over het zogeheten dialectisch materialisme, de filosofie. Maar wat houdt dat precies in? Deze brochure geeft een interessante en toegankelijke uitleg om kennis te maken met marxistische filosofie. 

 

€2,00 (excl. verzendkosten)

 

 

 

 

  


Geen transitie zonder revolutie

De gigantische klimaatstakingen van de afgelopen periode hebben aangetoond dat steeds meer mensen zich bewust worden van de enorme destructie die het kapitalisme veroorzaakt en de onwil van politici om er wat aan te doen. Om de klimaatcrisis op te lossen, moeten we echter een stap verder gaan. In deze brochure vind u een korte uitleg van ons standpunt over de oorsprong van de crisis en wat we moeten doen om er een einde aan te maken. 

 

€1,50 (excl. verzendkosten)

  

 

 


Marxisme vs. identiteitspolitiek

De laatste jaren is de strijd tegen racisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking erg verhevigd. Als marxisten steunen wij deze strijd onvoorwaardelijk, maar we gaan niet mee met alle nieuwerwetse theoretische vondsten. In plaats daarvan brengen wij ons eigen ideeën, de nog altijd geldige ideeën van Marx en Engels, over deze strijd naar voren en binden we de strijd aan met de ideeën van kleinburgerlijke academici en andere klassen. Dit document werd unaniem goedgekeurd door het Wereldcongres van de International Marxist Tendency van 2018 en verschijnt hier in de Nederlandse vertaling. 

 

€3,00 (excl. verzendkosten)

 

 

 


Bestellen

Wil je een of meerdere boeken en/of brochures bestellen? Geef dan je bestelling en adresgegevens door via info@marxisten.nl, dan sturen wij je het totaalbedrag inc. verzendkosten. Wanneer wij de betaling binnen hebben, sturen wij je direct de bestelling op!

 

 

 

Zoek op deze site

Manifest van de RCI

Op een rode achtergrond staat "ben je een communist? organiseer je!". Rechts zie je Karl Marx naar je wijzen.

Sluit je aan!

Klik hier voor meer informatie

Op een rode achtergrond staat "ben je een communist? organiseer je!". Rechts zie je Karl Marx naar je wijzen.

Abonnement

Wil je ons steunen? Neem dan een abonnement!
Klik hier voor meer info.

Reclame voor nummer 32 van Revolutie, het blad van de Revolutionaire Communisten.. Rechts zie je het blad, met op de voorkant de naam 'Revolutie' boven, daaronder dan Lenin's citaat 'zonder revolutionaire theorie geen revolutionaire beweging' en daar weer onder een grote afbeelding van mensen die demonstreren tegen de AfD in Duitsland en tegen de genocide in Gaza. Boven die afbeelding staat in zwart: wil je de wereld veranderen?. Onder de afbeelding staat in rood: Sluit je aan bij de communisten!. Links staan enkele artikeltitels als highlights van het blad, Redactioneel: geen geld voor imperialistische bewapening!, Hoe kunnen we de Palestijnse strijd steunen?, De vroege jaren van de CPH, Boerenopstand in Europa: een bittere oogst voor de heersende klasse, en Mythen van het communisme: communisme kan nooit werken omdat mensen lui zijn

Doneer aan Revolutie

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden