international marxist tendency nederland

sneevliet

Op 13 april 2022 is het 80 jaar geleden dat de revolutionaire socialist Henk Sneevliet met zes strijdmakkers werd geëxecuteerd door de nazi-Duitse bezetter. Sneevliet kwam zijn hele leven op voor de belangen van de werkende klasse van Nederland, maar ook voor de onderdrukten in Indonesië en China.

Prostitutie is een gevoelig onderwerp en daarom altijd lastig te behandelen. Dit is echter geen reden voor marxisten om ons niet in het debat te mengen. Het is een kwestie die een prominente plek heeft in de feministische beweging en af en toe onderwerp van discussie is in het burgerlijke parlement.

Op 24 september 2021 is het 75 jaar geleden dat er een grote politieke staking uitbrak tegen het uitzenden van dienstplichtige jonge Nederlandse mannen naar Indonesië, officieel om daar ‘de orde te bewaren’ maar eigenlijk om een koloniale oorlog te voeren die tot 1949 zou duren.

vive la commune

Het is 150 jaar sinds de oprichting van de Commune van Parijs, de eerste arbeidersstaat in de geschiedenis. Zoals Marx zei, 'bestormden de Parijse arbeiders de hemel'. Om die gelegenheid te vieren, publiceren we hier een artikel van onze Belgische kameraad André Gonsalis uit 1996, toen geschreven ter gelegenheid van het 125e jubileum. Uiteraard niet alleen uit nostalgie, maar ook om de belangrijke lessen van de Commune te analyseren.

Marie Frederiksen is een leidinggevend lid van Revolution, de Deense zusterorganisatie van Revolutie. Zij heeft een boek over Rosa Luxemburg gepubliceerd evenals een inleiding tot de brochure Marxisme en Feminisme. We interviewden haar over de belangrijke problemen bij de hedendaagse strijd tegen de onderdrukking van vrouwen.

Anton de Kom

Zesentachtig jaar na de publicatie van zijn boek Wij slaven van Suriname, stond Anton de Kom in 2020 op de Nederlandse bestsellerlijst. Vanwege de indrukwekkende groei van de Black Lives Matter-beweging willen veel Nederlanders meer leren over deze Surinaamse volksheld. In de geschiedenislessen van volwassen Nederland kwam Anton de Kom niet voor. In 2020 kwam hier verandering in: De Nederlandse ‘Canon’ werd herzien.

friedrich engels

Op 28 november is het 200 jaar sinds de geboorte van Friedrich Engels. Hij was, naast Karl Marx, een van de stamvaders van het 'wetenschappelijk socialisme' - de theoretische ideeën die algemeen bekend staan onder de naam van het marxisme.

De Zwarte Dood van de veertiende eeuw was de doodsteek voor het feodale systeem, dat al in verval was voordat de pest toesloeg. Op soortgelijke wijze toont de pandemie van COVID-19 nu aan dat het kapitalistisch systeem failliet en het socialisme noodzakelijk is.