international marxist tendency nederland

Revolutie is een blad en organisatie met het doel om marxistische ideeën te verspreiden onder de werkende mensen, jongeren, studenten en elke ander bevolkingsgroep binnen de maatschappij. We zijn een groep actieve socialisten binnen de arbeidersbeweging met een duidelijke visie op maatschappijverandering. De marxistische analyse en methode gelden als onze leidraad voor een alternatief op de huidige asociale politiek. Revolutie is onderdeel van de International Marxist Tendency (IMT), die georganiseerd is in tientallen landen over de hele wereld, op elk continent. Uiteindelijk willen we de wereldwijde strijd leiden tegen de onderdrukking en uitbuiting van het kapitalistisch systeem. We identificeren onze ideeën en tradities met die van Marx, Engels, Lenin en Trotsky, die de vier grootste theoretische en praktische bijdragers zijn voor Marxistische, socialistische en communistische politiek.

Het kapitalisme is zeer ondemocratisch. Het laat de maatschappij regelen door ‘specialisten’ en de rest wordt behandeld als een domme massa die hoogstens om de paar jaar eens mag stemmen en verder vooral dag in dag uit moet werken. Volgens ons zit er veel meer in de gewone mensen. Wij geloven dat de meerderheid van werkende mensen via zelforganisatie en zelfbeheer kan komen tot een rechtvaardige maatschappij. In het socialisme zouden mensen de samenleving organiseren via raden in hun werkplaatsen, wijken, scholen enzovoort.

De huidige staat zal zich met alle middelen tegen het socialisme verzetten. De burgerlijke instanties zijn immers vervlochten met de belangen van het kapitaal. Zij spreken in naam van de hele bevolking maar houden veel meer rekening met de wensen van de superrijken en multinationals, dan met die van de doorsnee burger. Ze willen ons laten geloven dat het huidige systeem - waarin zij stinkend rijk worden - normaal is en dat we niet naar een rechtvaardigere wereld moeten streven. Nochtans kunnen we met de huidige technologische kennis en het gemiddelde opleidingsniveau een maatschappij bouwen waarin uitbuiting, milieuvervuiling, verkeersoverlast, werkloosheid, armoede, racisme, seksisme en alle andere kwalen van het kapitalisme tot het verleden behoren.

Wanneer we al de meerwaarde die elke dag aan onze arbeid wordt onttrokken, zouden kunnen herinvesteren in maatschappelijk nuttige projecten, dan zou de wereld er heel anders uit zien. Tegenstanders van die socialistische visie blijven tegen wil en dank beweren dat de ‘vrije’ markt het enige zaligmakende is. Keer op keer wordt het marxisme ook dood verklaard, al meer dan honderd jaar. Maar als het marxisme dood is, waarom wordt er dan steeds opnieuw over gepraat? Omdat de ideeën van het marxisme meer actualiteitswaarde hebben dan ooit! Een blik op het journaal en de wereldwijde wanorde vertelt daarover genoeg.

De zo wonderbaarlijke vrije markt verdoemt miljoenen mensen tot fysieke en mentale ellende. Daardoor voelen mensen zich keer op keer gedwongen om hun lot in eigen handen te nemen. Om te slagen dient deze beweging van onderuit zich te wapenen met de lessen van het verleden en de juiste analyses. Het marxisme is eigenlijk dit collectieve geheugen van de werkende klasse. Wij willen die ideeën en methodes aan de wereld kenbaar maken.

Strijd mee!

Wij doen dit over heel de wereld met de International Marxist Tendency rond de website www.marxist.com. Zoals Marx stelde: “De filosofen hebben de wereld tot nu toe op verschillende manieren geïnterpreteerd, maar het komt erop aan hem te veranderen.” Dit is dus de belangrijkste taak van socialisten; de maatschappij transformeren. We moeten beginnen aan een lang proces, dat zal eindigen in een maatschappij die wij niet zouden herkennen. Een maatschappij waar er geen uitbuiting of onderdrukking mogelijk is; een wereld waar er geen superrijken leven in de grootste luxe met alle macht, die ze hebben verkregen ten koste van letterlijk miljoenen zwoegende, arme en machteloze mensen. Iedereen die zich bezighoudt met de toekomst van de mensheid op deze planeet wil het anders zien. Die toekomst kan alleen worden gegarandeerd door een nieuwe soort samenleving, waar er een vrije ontwikkeling is van een ieder en daarmee ook van de maatschappij in het geheel.

 

Heb je interesse in onze ideeën? Sluit je aan bij de marxisten! Sluit je aan bij Revolutie!

Sluit je aan!

Deel dit artikel
FaceBook  Twitter