Revolutie is de Nederlandse groep van de Internationale Marxistische Tendens (IMT), een internationale communistische organisatie met secties in groepen in tientallen landen op alle continenten. Wij zijn een organisatie van actieve marxisten in de Nederlandse arbeidersbeweging, die werkt aan de opbouw van een communistische organisatie in Nederland.

Ons doel is de omverwerping van het kapitalisme in Nederland en internationaal. Wij geloven dat het hoofdprobleem in de samenleving het kapitalistische systeem zelf is. Lang geleden speelde het een progressieve rol, in de ontwikkeling van industrie, landbouw, cultuur, filosofie, e.d., maar nu is het niet meer in staat vooruitgang te bieden. Terwijl we meer rijkdom dan ooit produceren en de meest geavanceerde technologische ontwikkeling zien op het gebied van landbouw, medicijnen, ICT, kunstmatige intelligentie, e.d., gaan er ieder jaar ruim 10 miljoen mensen dood aan honger en voorkombare ziektes, terwijl de miljardairs steeds rijker worden en privé-ruimtereisjes maken omdat ze niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen. De armoede stijgt, klimaatverandering bedreigt de planeet, maar het kapitalisme heeft niets te bieden doordat er geen centraal plan is om de problemen op te lossen.

Het kapitalisme kan dan ook niet duurzaam hervormd worden. Alle progressieve hervormingen uit het verleden – die door strijd van de arbeidersbeweging gewonnen zijn – worden onder druk van het grootkapitaal uitgehold of afgeschaft. Het kapitalisme kan enkel omvergeworpen worden en dat is de taak waar we ons op voorbereiden. We baseren ons op de ideeën en methoden van Marx, Engels, Lenin, Trotski en andere marxisten, in onze analyses van de maatschappij en in ons werk om een organisatie van actieve marxistische kaders op te bouwen.

We geloven in de macht van gewone werkende mensen om de samenleving te kunnen veranderen. We hebben in de geschiedenis vele momenten gezien dat zij massaal in beweging kwamen. Tegelijk zien we dat de leiding van de arbeidersbeweging (de vakbondsleiding en de sociaal-democratische en ‘socialistische’ partijleidingen) geen perspectief hiertoe heeft. Het is precies ons doel om communistische kaders te trainen die een alternatief leiderschap voor de werkende klasse kunnen vormen, dat voorbereid is op toekomstige revolutionaire bewegingen. Om te slagen dient deze beweging van onderop zich te wapenen met de lessen van het verleden en de juiste analyses. Het marxisme is eigenlijk dit collectieve geheugen van de werkende klasse. Wij willen die ideeën en methodes aan de wereld kenbaar maken.

Dat is de enige manier om te komen tot een socialistische regering, die de anarchie van de vrije markt vervangt door een democratisch plan, waar we de productie duurzaam afstemmen op de noden van de bevolking, in plaats van de winsten van de private sector. Zo kan er een geavanceerde communistische samenleving opgebouwd worden, waar de kunstmatige schaarste van het kapitalisme tot een einde is gebracht en de mensheid zich kan richten op het nastreven van hogere doelen op het gebied van wetenschap, kunst en menselijk welzijn.

Als Revolutie publiceren wij een tweemaandelijks blad met dezelfde naam, waarmee we de discussie aangaan en onze ideeën en programma verspreiden. Hiernaast hebben we de website en onze sociale media, en organiseren we openbare bijeenkomsten. Het is ons doel om die communistische organisatie te bouwen die een rol kan spelen in de klassenstrijd in Nederland.

 

Strijd mee!

Zoals Marx stelde: “De filosofen hebben de wereld tot nu toe op verschillende manieren geïnterpreteerd, maar het komt erop aan hem te veranderen.” Dit is dus de belangrijkste taak van communisten; de maatschappij transformeren. We moeten beginnen aan een lang proces, dat zal eindigen in een maatschappij die wij niet zouden herkennen. Een maatschappij waar er geen uitbuiting of onderdrukking mogelijk is; een wereld waar er geen superrijken leven in de grootste luxe met alle macht, die ze hebben verkregen ten koste van letterlijk miljoenen zwoegende, arme en machteloze mensen. Iedereen die zich bezighoudt met de toekomst van de mensheid op deze planeet wil het anders zien. Die toekomst kan alleen worden gegarandeerd door een nieuwe soort samenleving, waar er een vrije ontwikkeling is van een ieder en daarmee ook van de maatschappij in het geheel. Dat is de communistische samenleving waar we voor vechten.

 

Heb je interesse in onze ideeën? Sluit je aan bij de communisten! Sluit je aan bij Revolutie!

Sluit je aan!

 

Zoek op deze site

Agenda

Geen evenementen

Abonnement

Neem een abonnement op Revolutie! Klik hier voor meer info.

Doneer aan Revolutie

Sluit je aan

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden