Revolutie is een blad en organisatie met het doel om marxistische ideeën te verspreiden onder de werkende mensen, jongeren, studenten en elke ander bevolkingsgroep binnen de maatschappij. We zijn een groep actieve socialisten binnen de arbeidersbeweging met een duidelijke visie op maatschappijverandering. De marxistische analyse en methode zijn ons hulpmiddel om een alternatief te bouwen voor de huidige asociale kapitalistische politiek.

Revolutie is onderdeel van de International Marxist Tendency (IMT), een internationale organisatie met secties in tientallen landen over de hele wereld, op elk continent. Overal werken we aan de opbouw van marxistische organisaties die een leidende rol moeten spelen in de strijd tegen de onderdrukking en uitbuiting van het kapitalistisch systeem. We identificeren onze ideeën en tradities met die van Marx, Engels, Lenin en Trotski, alsook andere marxisten die de theorie verrijkt hebben.

Waarom de naam Revolutie? Omdat er een fundamentele verandering nodig is. Het kapitalisme kan niet duurzaam hervormd worden, omdat het systeem draait om het genereren van winsten en doorkruist wordt met allerlei tegenstellingen. Bezuinigingen op de verzorgingsstaat en aanvallen op lonen, vaste contracten en arbeidsvoorwaarden zijn geen gevolg van een 'neoliberale ideologie' of 'hebzucht', maar komen voort uit de winstgedreven mechanismen van het systeem zelf. De belangen van de grote bedrijven komen zo onder het kapitalisme altijd voor die van de mensen en de planeet te staan. 

Het kapitalisme is daarnaast zeer ondemocratisch. Het laat de maatschappij regelen door ‘specialisten’ en de rest wordt behandeld als een domme massa die hoogstens om de paar jaar eens mag stemmen en verder vooral dag in dag uit moet werken om winsten te genereren voor een kleine minderheid. Volgens ons zit er veel meer in de gewone mensen. Wij geloven dat de meerderheid van werkende mensen via zelforganisatie en zelfbeheer kan komen tot een rechtvaardige maatschappij. In het socialisme zouden mensen de samenleving organiseren via democratische raden in hun werkplaatsen, wijken, scholen, enz.

De huidige staat zal zich met alle middelen tegen het socialisme verzetten. De burgerlijke instanties zijn immers vervlochten met de belangen van het kapitaal. Zij spreken in naam van de hele bevolking maar houden veel meer rekening met de wensen van de superrijken en multinationals, dan met die van de doorsnee burger. Ze willen ons laten geloven dat het huidige systeem - waarin zij extreem rijk worden - normaal is en dat we niet naar een rechtvaardigere wereld moeten streven. Desondanks kunnen we met de huidige technologische kennis en het gemiddelde opleidingsniveau een maatschappij opbouwen waarin uitbuiting, milieuvervuiling, verkeersoverlast, werkloosheid, armoede, racisme, seksisme en alle andere kwalen van het kapitalisme tot het verleden behoren.

Wanneer we alle meerwaarde die elke dag aan onze arbeid wordt onttrokken, zouden kunnen herinvesteren in maatschappelijk nuttige projecten, dan zou de wereld er heel anders uit zien. Tegenstanders van die socialistische visie blijven tegen wil en dank beweren dat de ‘vrije’ markt het enige zaligmakende is. Keer op keer wordt het marxisme ook dood verklaard, al meer dan honderd jaar. Maar als het marxisme dood is, waarom wordt er dan steeds opnieuw over gepraat? Omdat de ideeën van het marxisme relevanter zijn dan ooit! Een blik op het journaal en de wereldwijde wanorde vertelt daarover genoeg.

De zo wonderbaarlijke vrije markt verdoemt miljoenen mensen tot fysieke en mentale ellende. Daardoor zien we keer op keer in verschillende landen dat de werkende klasse, jongeren, en andere delen van de bevolking in opstand komen tegen bezuinigingen, corruptie. Om te slagen dient deze beweging van onderuit zich te wapenen met de lessen van het verleden en de juiste analyses. Het marxisme is eigenlijk dit collectieve geheugen van de werkende klasse. Wij willen die ideeën en methodes aan de wereld kenbaar maken.

Strijd mee!

Wij doen dit over heel de wereld met de International Marxist Tendency rond de website www.marxist.com. Zoals Marx stelde: “De filosofen hebben de wereld tot nu toe op verschillende manieren geïnterpreteerd, maar het komt erop aan hem te veranderen.” Dit is dus de belangrijkste taak van socialisten; de maatschappij transformeren. We moeten beginnen aan een lang proces, dat zal eindigen in een maatschappij die wij niet zouden herkennen. Een maatschappij waar er geen uitbuiting of onderdrukking mogelijk is; een wereld waar er geen superrijken leven in de grootste luxe met alle macht, die ze hebben verkregen ten koste van letterlijk miljoenen zwoegende, arme en machteloze mensen. Iedereen die zich bezighoudt met de toekomst van de mensheid op deze planeet wil het anders zien. Die toekomst kan alleen worden gegarandeerd door een nieuwe soort samenleving, waar er een vrije ontwikkeling is van een ieder en daarmee ook van de maatschappij in het geheel.

 

Heb je interesse in onze ideeën? Sluit je aan bij de marxisten! Sluit je aan bij Revolutie!

Sluit je aan!

Zoek op deze site

Abonnement

Neem een abonnement op Revolutie! Klik hier voor meer info.

Doneer aan Revolutie

Sluit je aan

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden