Perspectieven

  • Dit document werd goedgekeurd door het 2023 Congres van Revolutie, dat plaatsvond op 30 september en 1 oktober. Het document heeft als doel de economische, sociale en politieke trends in Nederland op hoofdlijnen te bepalen, en om perspectieven voor de klassenstrijd voor de komende tijd te ontwikkelen.