Voor democratisch en kosteloos hoger onderwijs voor iedereen

Ons pamflet over de oplaaiende studentenstrijd in Nederland.

De bezettingen van het Bungehuis en Maagdenhuis hebben als katalysator gewerkt voor de mobilisatie van studenten en universiteitspersoneel. De strijd tegen het kapitalistische top-downbestuur van de UvA behelst meer dan alleen een strijd voor meer inspraak van onderop, het gaat over de gehele wijze waarop de universiteiten onderworpen worden aan de belangen van de grote bedrijven. Geld wordt er voornamelijk toegewezen aan studies die economisch winstgevend zijn. Door de invoering van het leenstelsel worden studenten extra onder druk gezet om de 'juiste' keuzes te maken, een maatregel die vooral kinderen van de arbeidersklasse en lagere middenklasse treft.

De verspreiding van de Nieuwe Universiteit over het hele land, de mobilisatie van studenten en universiteitspersoneel van onderop, en de oriëntatie richting een samenwerking met de vakbeweging zijn uitstekende stappen vooruit. Waar het nu op aankomt is om de strijd voor democratisering en tegen autoritair kapitalistisch management, te verbinden met een bredere strijd tegen bezuinigingen op hoger onderwijs en voor toegankelijk, kosteloos hoger onderwijs voor iedereen. Door de mobilisatiemethoden van onderop te gebruiken, kunnen er op iedere universiteit studenten en personeel gemobiliseerd worden om voor hun belangen te strijden.

• Voor een altijd herroepbaar bestuur dat voor 2/3 democratisch gekozen wordt door studenten en personeel, en voor 1/3 door de overheid.

• Een einde aan kapitalistisch management en rendements denken.

• Het bedrijfsleven uit de universiteit!

• Vaste aanstellingen voor al het universiteitspersoneel.

• Afschaffing leenstelsel, in plaats daarvan invoering studieloon.

• Afschaffing collegegelden, voor kosteloos hoger onderwijs.

• Strijd samen met de arbeidersbeweging tegen bezuinigingen, flexibilisering en uitbuiting van werknemers, en voor democratische inspraak! Studenten en arbeiders, verenigt u!