Economie

  • Op een witte achtergrond staat een bruine zak geld met stapels gouden munten. Boven de zak staat in wit "wat is geld?" met geld onderstreept. Onder de zak staat in wit "Een marxistische analyse van geld door Adam Booth".

    Wat is geld? Waar komt het vandaan? Voor veel mensen is geld iets alledaags, maar toch iets mysterieus. Door de methode van het marxisme toe te passen kunnen wij de oorsprong, evolutie en ontwikkeling van geld begrijpen en verklaren. Op deze manier verandert geld van een mysterieuze almacht in een begrijpelijk fenomeen en kunnen wij de grip van geld over ons verwijderen.