Nederland

  • Dit document werd goedgekeurd door het 2023 Congres van Revolutie, dat plaatsvond op 30 september en 1 oktober. Het document heeft als doel de economische, sociale en politieke trends in Nederland op hoofdlijnen te bepalen, en om perspectieven voor de klassenstrijd voor de komende tijd te ontwikkelen.

  • Minimalistische tekening van een studente met zwart haar. Het lijkt alsof ze zich zorgen maakt.

    Druk, druk, druk. De onzekerheid en chaos van het kapitalisme wordt weerspiegeld in de hoeveelheid stress en druk die jongeren uit elke hoek ervaren. Studieschuld, prestatiedruk, inflatie, bezuinigingen en alle andere kwalen van het systeem eisen hun tol op de mentale gezondheid en bewegingsvrijheid van jonge mensen in de samenleving.