Palestina

  • Op 25 februari stak Aaron Bushnell, die in actieve dienst bij de Amerikaanse luchtmacht was, zichzelf in brand voor de Israëlische ambassade in Washington, uit protest tegen de medeplichtigheid van het Amerikaanse imperialisme aan de oorlog tegen Gaza. Het nieuws van deze moedige daad van zelfopoffering door één enkele man heeft zijn weerklank gevonden in de harten van honderden miljoenen mannen en vrouwen.

  • Biden huilt krokodillentranen terwijl Gaza in as ligt

    In dit artikel van Fred Weston, geschreven op 26 maart, wordt de hypocrisie van de Amerikaanse president Joe Biden over Gaza doorgeprikt. Dezelfde hypocrisie zien we bij de Nederlandse heersende klasse en het demissionaire kabinet.