Nieuw boek: "Ted Grant, the permanent revolutionary"

Bij zijn overlijden in 2006 schreven de belangrijkste Britse dagbladen een stuk over Ted Grant.

tedgrant100

 Wie was Ted Grant en wat was zijn bijdrage tot de socialistische ideeën?

Honderd jaar geleden werd Ted Grant, alias Isaac Blank, geboren. Hij was een belangrijk figuur in de internationale marxistische beweging. Zijn ideeën en zijn werk hadden een belangrijke impact op de Britse politiek. Bij zijn dood in 2006 wijdden de belangrijkste Britse dagbladen zoals de The Times, de Financial Times, The Guardian en The Telegraph een stuk aan hem. In The Times benadrukte men de fundamentele bijdrage van Ted Grant bij het oprichten en ontwikkelen van de Militant tendency sinds de jaren 1960.

Reeds vanaf zijn prille jeugdjaren in Zuid Afrika, richtte Ted Grant zijn volledige leven op de strijd voor de ontvoogding van de arbeidersklasse. Zijn eerste ervaringen in de arbeidersbeweging deed hij op bij het organiseren van een vakbond voor ‘laundry workers’ (personeel van wassalons) in Johannesburg. Tien jaar na zijn verhuis naar Groot Brittannië in 1934 , werd hij de toonaangevende theoreticus van de Trotskistische beweging. Bij Ted Grant waren theorie en praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo nam hij in 1936 deel aan de beruchte ‘Battle of Cable street’. Het kwam in de straten van Londen toen tot een regelrechte confrontatie van linkse krachten met de fascistische zwarthemden van Oswald Mosley.tedgrant100

In het boek - Ted Grant, “the permanent revolutionary” - beschrijft Alan Woods de eerste dagen van de Vierde Internationale en de strijd van Ted ter verdediging van de ideeën van Trotsky. Hierdoor kwam hij na de tweede wereldoorlog in botsing met de leiders van de Internationale. Het boek belicht de theoretische vraagstukken en discussies van die tijd en de bijdrage van Ted aan het marxisme. We denken hier aan de discussies over de periode van economische opgang van het kapitalisme na de oorlog, het Keynesianisme, de analyse van de Oostbloklanden, de Chinese revolutie, de golf van revoluties in de zogenaamde ‘Derde Wereld’, de rol van de massaorganisaties van de arbeidersklasse en het fenomeen van het proletarisch bonapartisme. Ted Grant had ook een grote interesse in de wetenschappen. Het boek, de Rede in Opstand, over marxistische filosofie en moderne wetenschappen is hiervan het resultaat.

Ted had een passie voor theorie en deelde die met veel overtuiging en hartstocht. Om de hedendaagse problemen te begrijpen greep hij eerst en vooral terug naar de studie van de klassiekers van het marxisme en dan vooral de omvangrijke bibliotheek van werken van Marx, Engels, Lenin en Trotsky. Dat is de basis van de scherpzinnigheid van zijn analyses en het succes van het werk dat hij ondernam. Het is ook dankzij die grondige studie en de toepassing van de theorie dat hij en zijn kleine groep kameraden het in de jaren 1950 tegen weer en wind hebben kunnen volhouden.

Later richtte Ted de Militant tendens op waarvan de journalist Michael Crick ooit schreef dat ‘het de vijfde grootste politieke partij in Groot Brittannië’ was. Het boek besteed dan ook de nodige aandacht aan de opgang en de val van de Militant tendency en geeft een fascinerend inzicht in een onderwerp dat door de meest politieke analisten nog steeds niet wordt gevat.

Na het lezen van het boek heb je het gevoel dat je Ted Grant al je hele leven hebt gekend. Belangrijk is ook dat het boek een veel dieper inzicht geeft in het begrip van belangrijke aspecten van de marxistische theorie en praktijk. De auteur, Alan Woods, schreef veel boeken over het marxisme, hij beïnvloedde de politieke ontwikkeling van Hugo Chávez en is ook de hoofdredacteur van de veel gelezen website marxist.com.

Het boek is te bestellen bij www.wellredbooks.net

Meer informatie over de teksten van Ted Grant op www.tedgrant.org

 

 


Zoek op deze site

Abonnement

Neem een abonnement op Revolutie! Klik hier voor meer info.

Doneer aan Revolutie

Sluit je aan

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden