Verklaring over het referendum van 6 april

Verklaring over het referendum van 6 april

Voor het raadgevend referendum van 6 april roept Vonk op tot een socialistische nee-stem, tegen de imperialistische politiek van de EU en in solidariteit met de Oekraïense werkende klasse. Lees hier onze verklaring.

 ·       Het referendum van 6 april is het gevolg van een handtekeningen van het rechtse initiatief GeenPeil, dat de nieuwe referendumwetgeving wilde uittesten zodat het vanuit nationalistisch oogpunt tegen de EU aan kon schoppen en een verstorende rol kon spelen.

·       Het is zwaar overdreven hoe dit associatieverdrag en het referendum als kwestie van leven en dood gepresenteerd worden door zowel GeenPeil als door het ja-kamp. Het is een raadgevend referendum dat de politiek van de heersende klasse niet gaat veranderen, dat weten beide kampen zelf ook.

·       Het referendum is echter een feit en het biedt de kans om een marxistisch standpunt over het Associatieverdrag naar voren te brengen. Het Associatieverdrag is een politiek-economisch akkoord dat als doel heeft om Oekraïne uit de Russische invloedssfeer in die van de EU te trekken. Het dient twee doelen. Ten eerste om het Europees kapitaal verdere toegang te laten krijgen tot de Oekraïense markt en deze richting de Europese markt te brengen. Dit zal de producenten van landbouwproducten en grondstoffen vooruit helpen, terwijl de verouderde op Rusland gerichte industrie teloor zal gaan. Degenen die profiteren zijn grote Europese bedrijven en een kleine laag pro-Europese Oekraïense oligarchen.

·       Het tweede doel is politiek. Het gaat erom Oekraïne politiek dichter bij de EU te trekken, om deze uit de Russische invloedssfeer te krijgen. Dit trachten VS en EU al sinds Oekraïne's onafhankelijkheid na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie te doen. In de huidige context betekent dit het steunen van de reactionaire regeringen die na de Euromaidan-beweging in 2014 aan de macht zijn gekomen.

·        Illusies in de EU in West-Oekraïne leidden in 2014 tot de Euromaidan-beweging, toen president Janoekovitsj weigerde het Associatieverdrag te ondertekenen. Ondanks dat deze beweging echte woede en onvrede weerspiegelde, was er niets progressiefs aan deze beweging. Ze werd gesteund door rechtse haviken als John McCain en Hans van Baalen en leunde op extreemrechtse bataljons. Socialisten en vakbondsactivisten die mee wilden doen aan de beweging werden er met geweld uitgewerkt. Ze leidde via een staatsgreep tot een nieuw regime dat nog meer door oligarchen gecontroleerd wordt, wat daarnaast ook nog eens paramilitaire extreemrechtse organisaties in het staatsapparaat geïntegreerd heeft.

·       De EU steunt dit regime en wil het gebruiken om het land verder te openen voor Europees kapitaal. Oekraïne als een wingewest voor Europese multinationals, terwijl de Oekraïense bevolking verdere bezuinigingen van het IMF over zich heen krijgt. De op Rusland georiënteerde industrie in het oosten van het land zou ten onder gaan. Niet gek dus dat er in de Donbas en andere provincies als reactie een anti-maidanbeweging ontstond. Ondanks de infiltratie en overname van deze beweging door de Russische staat en Russisch nationalisten, begon deze als een progressieve beweging voor nationaal-culturele en democratische rechten, tegen de macht van de oligarchen en de uitverkoop van de industrie.

·       Onder de noemer van het tegengaan van Russische infiltratie, werd er een 'anti-terroristische operatie' gestart tegen de bevolking van het oosten, welke uitmondde in burgeroorlog, vindt er intimidatie en repressie van politieke tegenstanders plaats, is de Communistische Partij verboden en is de socialistische organisatie Borotba gedwongen ondergronds te gaan. In deze omstandigheden is het noodzakelijk om solidair te zijn met de Oekraïense werkende klasse.

Een socialistisch nee-geluid

·       Wij bestrijden de argumenten van de ja-campagne. Wij zijn tegen het verdrag, maar dat betekent echter niet dat wij ons identificeren met de rechtse eurosceptici en hun nee-campagne.

·       Het ja-kamp hamert op 'Europese waarden'. De EU en haar voorlopers werden echter niet opgericht voor 'vrede' of 'het verwezenlijken van gezamenlijke Europese waarden', maar om een gemeenschappelijke economische markt te creëren voor de Europese banken en bedrijven. Alle praat over een 'sociaal Europa' dat door enkele hervormingen gerealiseerd zou kunnen worden, is pure misleiding.  We hebben gezien hoe de Griekse bevolking vernederd en op de knieën gedwongen is omdat zij zich verzette tegen de bezuinigingskoers van de 'Europese instituties'.

·       De nationalisten in het nee-kamp idealiseren het Nederland van vóór de EU en combineren dat met hysterie over EU-toetreding van Oekraïne (niet onmogelijk, maar niet waarschijnlijk) en de komst van Oekraïense arbeidsmigranten. Hun standpunten zijn utopisch en reactionair. Een 'soeverein' Nederland wordt nog steeds geregeerd door banken en multinationals, terwijl anti-immigratiewetgeving altijd enkel in het belang is van de uitbuiters die hen als zondebok kunnen gebruiken terwijl ze hen zelf extra kunnen uitbuiten in de illegaliteit.

·       Het is de taak van de Nederlandse arbeidersbeweging om zich solidair te verklaren met de Oekraïense arbeidersklasse. Haar strijd is tegen de regering van de oligarchen, die IMF-bezuinigingspakketten doorvoert en democratische rechten inperkt. Het is van belang om in te zien dat de EU niet in het belang van de Nederlandse en Oekraïense arbeiders is.

·       De nee-campagne van de SP is een stap in de goede richting. Ze stelt dat het akkoord een 'neoliberaal' akkoord is dat niet in het belang is van de gewone Nederlanders en Oekraïners. Tegelijk zijn de standpunten van de SP soms tegenstrijdig en chauvinistisch, bijvoorbeeld door te stellen dat 'Oekraïense corruptie besmettelijk is' (alsof het Nederlandse kapitaal wel zuiver zou zijn), dat de komst van Oekraïense arbeidsmigranten voor oneerlijke concurrentie zorgt (in plaats van te pleiten voor gelijk loon voor gelijk werk) en dat het akkoord 'slecht is voor de EU' (alsof we aan de belangen van de Europese elite moeten denken). Deze halfslachtigheid schept verwarring. Daarom pleiten wij voor een echt socialistisch nee-geluid, gebaseerd op internationale solidariteit en strijd tegen de kapitaalbezitters.

·       Nee tegen het Associatieverdrag van de uitbuiters! Ja voor een socialistische federatie van Europa waar de mensen boven de winst staan!

 


Zoek op deze site

Abonnement

Neem een abonnement op Revolutie! Klik hier voor meer info.

Doneer aan Revolutie

Sluit je aan

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden