Afbeelding: marxist.com
biden-poetin

Verklaring over het conflict Rusland-Oekraïne

Lees hier onze verklaring over het conflict tussen Rusland-Oekraïne en de politieke reactie van de Nederlandse regering.

De afgelopen weken zijn de spanningen in het conflict tussen Oekraïne en Rusland opgelopen, wat heeft geleid tot de mobilisatie van NAVO-troepen in Oost-Europese landen. De Nederlandse regering-Rutte, geholpen door een angstcampagne van zowel de publieke als private media, heeft verklaard achter Oekraïne te staan en staat open voor ‘defensieve militaire steun’.

Het kabinet heeft twee F-35’s (Joint Strike Fighters) naar Bulgarije gestuurd om het luchtruim te bewaken. De regering stelt verder een amfibisch transportschip met landingsvaartuigen en helikopters beschikbaar aan de NAVO voor een missie in Oost-Europa.

REVOLUTIE, de Nederlandse sectie van de Internationale Marxistische Tendens, verwerpt elke deelname van Nederland aan een conflict over de strijdige belangen van verschillende groepen kapitalisten, waarbij de werkende klasse niets te winnen heeft en het imperialisme alles.

De belangen van de Amerikaanse bourgeoisie staan aan de ene kant op het spel: de uitbreiding van de gebieden die onder controle van de NAVO staan, het verhogen van de wapenverkoop en het blijven opleggen van meer sancties aan Rusland om diens regionale geostrategische positie te ondermijnen. Aan de andere kant staat de Russische kapitalistische klasse, die van Rusland weer de belangrijkste regionale macht in Oost-Europa en Centraal-Azië wil maken.

Naast het verdedigen van de belangen van hun nationale bourgeoisie, gebruiken zowel Biden als Poetin dit conflict om het groeiende wantrouwen in hun binnenlands beleid tegen te gaan. Dit beleid komt helemaal niet tegemoet aan de behoeften van de werkende klasse in een context van gezondheidscrisis en kapitalistische chaos. Het politieke doel van beide regeringen is enkel de nationalistische sentimenten aan te wakkeren om de klassenstrijd af te zwakken.

De Nederlandse bourgeoisie is een bondgenoot van de Amerikaanse, maar heeft ook eigen specifieke belangen in Oekraïne. Het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne heeft betekend dat de Nederlandse export naar de Oekraïense markt tussen 2014-2020 gestegen is van €775 miljoen naar €1 miljard, een stijging van 29%. Oekraïne blijft echter een kleine markt. Belangrijker is dat Nederland met zo’n $10 miljard aan investeringen de tweede grootste buitenlandse investeerder in Oekraïne. Nederlandse bedrijven zijn vooral actief in de landbouw van dit vruchtbare land, maar ook in de financiële sector, vervoer en logistiek. Vooral van belang is de relatief hoogopgeleide beroepsbevolking (een erfenis van de USSR) met zeer lage lonen.

Dit verklaart waarom de Nederlandse regeringen actief bezig zijn geweest om het Associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU te promoten en veel sterker dan bijvoorbeeld Duitsland pleit voor een harde reactie in EU- en NAVO-verband.

Een Russische inval en bezetting van Oekraïne is onwaarschijnlijk, omdat dit tot groot militair verzet zou leiden en de Russische heersende klasse er weinig mee te winnen heeft. Maar wat ook de uiteindelijke uitkomst van het conflict is, we mogen niet uit het oog verliezen dat het aanwakkeren van de spanningen de situatie uiterst instabiel maakt en dat elk ongeval tragische gevolgen kan hebben. Zoals altijd is het de werkende klasse die lijdt onder de gevolgen van elk conflict tussen landen om het marktaandeel en de strategische belangen van hun nationale bourgeoisie te vergroten.

De arbeidersbeweging, in de eerste plaats de vakbonden, moet zich openlijk en publiekelijk uitspreken tegen deze imperialistische oorlogshysterie. Het is nodig om druk uit te oefenen op de regering, zodat Nederland geen troepen stuurt en niet deelneemt in conflicten die ver afstaan van de belangen van de werkende bevolking.

  • Geen wapenleveranties aan Oekraïne!
  • Geen Nederlandse troepen in Oost-Europa!
  • Nederland uit de NAVO!
  • Voor klassenstrijd en internationale solidariteit!

 

 


Zoek op deze site

Sluit je aan!

Klik hier voor meer informatie

Op een rode achtergrond staat "ben je een communist? organiseer je!". Rechts zie je Karl Marx naar je wijzen.

Abonnement

Wil je ons steunen? Neem dan een abonnement!
Klik hier voor meer info.

Reclame voor nummer 32 van Revolutie, het blad van de Revolutionaire Communisten.. Rechts zie je het blad, met op de voorkant de naam 'Revolutie' boven, daaronder dan Lenin's citaat 'zonder revolutionaire theorie geen revolutionaire beweging' en daar weer onder een grote afbeelding van mensen die demonstreren tegen de AfD in Duitsland en tegen de genocide in Gaza. Boven die afbeelding staat in zwart: wil je de wereld veranderen?. Onder de afbeelding staat in rood: Sluit je aan bij de communisten!. Links staan enkele artikeltitels als highlights van het blad, Redactioneel: geen geld voor imperialistische bewapening!, Hoe kunnen we de Palestijnse strijd steunen?, De vroege jaren van de CPH, Boerenopstand in Europa: een bittere oogst voor de heersende klasse, en Mythen van het communisme: communisme kan nooit werken omdat mensen lui zijn

Doneer aan Revolutie

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden