Voor democratisch en kosteloos hoger onderwijs voor iedereen

Ons pamflet over de oplaaiende studentenstrijd in Nederland.

De bezettingen van het Bungehuis en Maagdenhuis hebben als katalysator gewerkt voor de mobilisatie van studenten en universiteitspersoneel. De strijd tegen het kapitalistische top-downbestuur van de UvA behelst meer dan alleen een strijd voor meer inspraak van onderop, het gaat over de gehele wijze waarop de universiteiten onderworpen worden aan de belangen van de grote bedrijven. Geld wordt er voornamelijk toegewezen aan studies die economisch winstgevend zijn. Door de invoering van het leenstelsel worden studenten extra onder druk gezet om de 'juiste' keuzes te maken, een maatregel die vooral kinderen van de arbeidersklasse en lagere middenklasse treft.

De verspreiding van de Nieuwe Universiteit over het hele land, de mobilisatie van studenten en universiteitspersoneel van onderop, en de oriëntatie richting een samenwerking met de vakbeweging zijn uitstekende stappen vooruit. Waar het nu op aankomt is om de strijd voor democratisering en tegen autoritair kapitalistisch management, te verbinden met een bredere strijd tegen bezuinigingen op hoger onderwijs en voor toegankelijk, kosteloos hoger onderwijs voor iedereen. Door de mobilisatiemethoden van onderop te gebruiken, kunnen er op iedere universiteit studenten en personeel gemobiliseerd worden om voor hun belangen te strijden.

• Voor een altijd herroepbaar bestuur dat voor 2/3 democratisch gekozen wordt door studenten en personeel, en voor 1/3 door de overheid.

• Een einde aan kapitalistisch management en rendements denken.

• Het bedrijfsleven uit de universiteit!

• Vaste aanstellingen voor al het universiteitspersoneel.

• Afschaffing leenstelsel, in plaats daarvan invoering studieloon.

• Afschaffing collegegelden, voor kosteloos hoger onderwijs.

• Strijd samen met de arbeidersbeweging tegen bezuinigingen, flexibilisering en uitbuiting van werknemers, en voor democratische inspraak! Studenten en arbeiders, verenigt u!


Zoek op deze site

Agenda

Geen evenementen

Sluit je aan!

Klik hier voor meer informatie

Op een rode achtergrond staat "ben je een communist? organiseer je!". Rechts zie je Karl Marx naar je wijzen.

Abonnement

Wil je ons steunen? Neem dan een abonnement!
Klik hier voor meer info.

Reclame voor blad nummer 31 van Revolutie. Rechts zie je het blad, met op de voorkant de naam 'Revolutie' boven, daaronder dan Lenin's citaat 'zonder revolutionaire theorie geen revolutionaire beweging' en daar weer onder een grote afbeelding van Geert Wilders, zijn hoofd is in scherven en een hamer en sikkel bedekt zijn gezicht. Boven Wilders staat in rood: Bestrijd rechts met klassenstrijd! Links van dit blad zie je wat highlights staan uit het blad: de redactioneel: de arbeidersbeweging na de verkiezingen, Zweden: Tesla-staking een proeve van arbeidersmacht, mythe over het communisme: de menselijke aard maakt communisme onmogelijk en als laatste: geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging: de Revolutionair Communistische Partij.

Doneer aan Revolutie

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden