Beveiligers in actie. Bron: fnv.nl
fnv beveiligers in actie

FNV: strijd tegen racisme met radicale politiek

Binnen de FNV heeft er een interessante discussie plaatsgevonden sinds afgelopen april. Dit begon voornamelijk toen twee prominente leden, Roel Berghuis en Cihan Ugur, allebei een opiniestuk hebben geschreven waarin ze de FNV oproepen om zich duidelijk uit te spreken tegen het rechtse en racistische gedachtegoed. Met name tegen de ideeën van Geert Wilders en Thierry Baudet, die volgens hen “haaks staan op de kernwaarden: gelijkwaardigheid en solidariteit”.

Het interne debat dat hierover ontstond, verdeelt de vakbond. Het bestuur is ook niet te spreken over de oproep van Roel Berghuis en Cihan Ugur. De twee leden vinden namelijk dat er steeds meer vakbondsleden behept zijn met opvattingen uit extreem-rechtse hoek. Ze geven ook de FNV een terechte waarschuwing; de vakbond heeft alleen een toekomst als ze deze ideeën krachtig afwijst. 

Een opportunistische stroming binnen de FNV vindt echter dat aanhangers van alle partijen FNV-leden mogen zijn. Zij zijn bang dat een anti-racistische koers de leden met sympathie voor FvD en PVV wegjaagt, waardoor de bond meer leden kwijtraakt. 

Dit punt kwam weer ter sprake, toen Thierry Baudet kort aanwezig was op de FNV-demonstratie voor betere pensioenen op 29 mei, en daarbij een FNV-hesje aantrok. Met het FNV-logo op zijn borst, komt Baudet voor de camera's met de verklaring dat het klimaatbeleid en de ‘massa-immigratie’ de oorzaak zijn voor de afbraak van pensioenen.

Dit heeft tot verontwaardiging geleid bij leden, die hier niet geassocieerd mee wilden worden. Het is dan ook zeer goed dat de FNV hier direct afstand van heeft genomen: 

Migratie en klimaatbeleid zijn niet de oorzaak van slechte pensioenen, oneerlijke verdeling van de welvaart wel. De FNV strijdt voor pensioenen en solidariteit!”

Een verenigd front

Zoals Ugural zelf terecht stelt: “Rechts gedachtengoed speelt mensen tegen elkaar uit. Terwijl we het sterkst zijn als we samen als één front optreden”. Dat is natuurlijk de gehele essentie van de arbeidersbeweging. Rechtse politiek en politici zijn de vijanden van de arbeidersklasse. Zij zijn degenen die de bezuinigingen ondersteunen en implementeren, die meer staan voor de belangen van de werkgevers dan de werknemers, en die het systeem dat ons uitbuit in stand houden en verdedigen. Door arbeiders uit andere landen of met andere culturele achtergronden de schuld te geven voor de problemen, worden werkende mensen tegen elkaar uitgespeeld. Dit verzwakt de positie van de arbeidersklasse en versterkt het offensief vanuit de werkgevers. Anti-racisme is gekoppeld aan klassenstrijd, omdat het de positie van de werkende klasse versterkt.

De FNV moet zich uitspreken tegen de pogingen van FvD- en PVV-politici om de vakbondsstrijd te gebruiken voor eigen gewin. Deze partijen zijn pro-kapitalistische partijen, met een lange geschiedenis van stemgedrag tegen de belangen van de arbeidersklasse. De PVV stemde in met de verkoop van duizenden sociale huurwoningen, om vervolgens vluchtelingen de schuld te geven van het tekort aan sociale huur. Het FvD kwam tijdens de recente lerarenstaking met een 'meldpunt voor indoctrinatie door leraren' en zet zich in voor de 'versoepeling van het ontslagrecht', een regelrechte aanval op arbeidersrechten. De partij stemde recent ook tegen verhoging van het minimumloon. Deze demagogen moeten ontmaskerd worden en geweerd worden van vakbondsmanifestaties. Zij hebben daar niets te zoeken.

FNV Abvakabo heeft traditioneel een lijst heeft met (fascistische) organisaties waarvan lidmaatschap onverenigbaar is met bondslidmaatschap, zoals de Nederlandse Volksunie en Voorpost. Dit is iets wat wij ondersteunen als algemeen reglement binnen de arbeidersbeweging. Fascisten zijn de historische vijand van de arbeidersbeweging en zullen deze proberen kapot te maken wanneer zij groot en sterk genoeg zijn.

FvD en PVV zijn echter geen fascistische organisaties. Voor bondsleden met sympathie voor deze partijen is de situatie dan ook anders. We kunnen hen niet simpelweg weigeren in de vakbond. De vakbondsleiding heeft de taak om rechtse demagogen ontmaskeren en leden te scholen over de rol van gezamenlijke strijd in het realiseren van overwinningen in het verleden. Door uit te leggen hoe anti-racisme en klassenstrijd verweven zijn, etc. In de laatste instantie kunnen alleen door de ervaringen van gezamenlijke strijd, de kwalen van racisme en andere vormen van discriminatie overwonnen worden.

De vakbond kan, vooral op dit moment, een belangrijke rol spelen in het bewust maken van de massa. De potentie voor een grote radicale arbeidersbeweging is er nu meer dan ooit. De oplaaiende stakingsbewegingen en de strijd om de pensioenen maken dat duidelijk. De vakbond moet dan ook niet politiek ‘neutraal’ zijn. Men kan niet ‘neutraal’ zijn wanneer er pogingen worden gedaan om de arbeidersklasse te verdelen, en mensen tegen elkaar worden opgezet. De manier om rechts echt te verzwakken is door de arbeidersklasse als geheel te representeren en door een verenigde klassenstrijd te voeren. Het falen hiervan is de reden voor de groei van FvD-sympathieën binnen de vakbond. Deze ideeën verzwakken op hun beurt weer de solidariteit en dus de kracht van de vakbeweging, wat tot een neerwaartse spiraal leidt.

De socialistische kaderleden hebben een strijd te voeren, voor een socialistisch programma voor een strijdbare en democratische FNV. Dit is per definitie een anti-racistisch programma, want racisme verzwakt ons allen. 


Zoek op deze site

Agenda

Geen evenementen

Abonnement

Neem een abonnement op Revolutie! Klik hier voor meer info.

Doneer aan Revolutie

Sluit je aan

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden