international marxist tendency nederland

Verklaring van Revolutie over de Internationale Klimaatactiedag van 29 november. We denken niet dat een 'stille mars' een goede tactiek is voor de klimaatbeweging. We moeten luid en duidelijk zeggen wie de schuldigen zijn!

In het afgelopen jaar hebben er wereldwijd massademonstraties tegen klimaatverandering plaatsgevonden. Scholieren, studenten maar ook arbeiders hebben zich laten horen om serieuze maatregelen te eisen voor de terugdringing van de CO2-uitstoot en om de huidige productiewijze om te vormen naar eentje die milieuvriendelijker is.

In Nederland waren er indrukwekkende demonstraties op 9 maart in Amsterdam, waar 40.000 mensen door de stromende regen liepen, en op 27 september in Den Haag, waar 35.000 mensen luid en duidelijk van zich lieten horen.

Op 29 november zal er wederom een dag van strijd plaatsvinden: we hebben dan de Klimaattop in Madrid en het is een goed moment om de deelnemers duidelijk te maken dat zij veel te weinig doen om de problematiek op te lossen.

Wij van Revolutie nemen deel aan de protesten, maar we denken dat de manier waarop Fridays for Future Nederland de dag georganiseerd heeft, met de oproep tot 'stilte' en een 'stille mars', tegen de richting ingaat van andere recente demonstraties en niet veel uithaalt.

Onze planeet bevindt zich in de huidige problematische situatie, wegens nalatigheid van de heersende klasse, die in de eerste plaats aan haar eigen belangen denkt boven die van de planeet. De middelen om de manier van produceren radicaal te wijzigen en de uitstoot en vervuiling terug te dringen, bestaan voor het grootste deel al. Deze zouden snel ingezet kunnen worden, als de kapitalisten dat echt zouden willen. Dit zou echter grote investeringen kosten, wat het perspectief van winst voor de grootaandeelhouders onzekerder maakt. Daarom is het (voor hen) geen favoriete optie.

Waar er wel maatregelen worden genomen, blijven de grote bedrijven buiten schot. De Nederlandse regering blijft belastingvrijstellingen en subsidies geven aan Shell, nummer 7 op de lijst van de 20 bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een derde van de CO2-uitstoot, maar tegelijkertijd blijven de energiekosten voor particuliere huizenbewoners stijgen.

Natuurlijk vinden we het niet goed wanneer gewone mensen afval dumpen of nodeloos verspillen en is het goed om elkaar daarop aan te spreken. We moeten er echter wel op wijzen dat de politiek van 'kleine daden' tot niets leidt en dat de werkende klasse niet verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis.

Politieke en economische keuzes zijn verantwoordelijk voor dit alles en de oproep tot een 'stille mars' zal ons geenszins helpen om onze eisen in te willigen. Het is daarentegen tijd om luid en duidelijk te zeggen wie er verantwoordelijk is voor deze crisis: het kapitalistische systeem en zijn verdedigers.

De Klimaattop zou oorspronkelijk plaatsvinden in Santiago de Chile, maar is verplaatst naar Madrid. Dit is geen willekeurige maatregel. Het is een keuze die gemaakt werd vanuit angst! De Chileense heersende klasse was bang voor de kracht van de Chileense jongeren en arbeiders, die de afgelopen weken massaal de straten op zijn gegaan. Zij organiseerden geen stille mars, maar lieten luid en duidelijk horen dat zij bereid zijn tot het einde door te strijden tegen de rechtse regering-Piñera.

We moeten nooit stil zijn wanneer er enige vorm van onrecht of onderdrukking is. Zoals Karl Marx schreef in het Communistisch Manifest, "dat de heersende klasse moge sidderen", niet alleen in Chili, maar in ieder ander land ter wereld. Laten we luidkeels vechten voor revolutionaire verandering, geen klimaatverandering!

Deel dit artikel
FaceBook  Twitter