De bezetting van het Bungehuis: tegen commercialisering en voor democratisering van de universiteit

dnuVrijdag 13 februari bezetten studenten van de Universiteit van Amsterdam het universiteitsgebouw Bungehuis, om aandacht te vragen voor de negatieve effecten van de commercialisering van de UvA, met het manifest De Nieuwe Universiteit. Dit was geen actie van een klein groepje radicale studenten, maar een actie die breed gesteund wordt door studenten en universiteitspersoneel.

Vrijdag 13 februari bezetten studenten van de Universiteit van Amsterdam het universiteitsgebouw Bungehuis, om aandacht te vragen voor de negatieve effecten van de commercialisering van de UvA, met het manifest De Nieuwe Universiteit. Dit was geen actie van een klein groepje radicale studenten, maar een actie die breed gesteund wordt door studenten en universiteitspersoneel. De studenten zorgen samen met onderwijspersoneel voor interessante lezingen en discussies, maar de bezetting vindt primair plaats vanwege een politiek doel.

dnu

Het manifest van De Nieuwe Universiteit roept op tot een einde aan de van boven opgelegde commercialisering en het 'rendementsdenken', waardoor universiteiten van kritische academische instellingen in winstgerichte instellingen veranderen. Daarnaast roept het op tot democratisering van de universiteiten, met besturen die gekozen worden door de studenten en docenten, in plaats van dat deze benoemd worden door de Raad van Toezicht, welke weer door het Ministerie van OCW benoemd wordt.

Verder komt het manifest tot dit zeer correcte standpunt: "Juist nu is er dringend noodzaak om de krachten te bundelen en niet alleen tegen een leenstelsel, een fusie of reorganisatie actie te voeren. Er wordt vanuit de landelijke politiek de ene na de andere maatregel genomen in het onderwijslandschap. Collegegelddifferentiatie is in 2009 door de Tweede Kamer aangenomen. De langstudeerboete die van tafel is, heeft nu weer plaats gemaakt voor de afschaffing van de basisbeurs. Nu de hervormingen en bezuinigingen in het hoger onderwijs steeds meer vaart lijken te maken, is het noodzakelijk dat de universiteiten (lees: academische gemeenschap) hun standpunten kenbaar maken over de hervormingen. Hiervoor is het dringend nodig dat de universiteiten democratisch bestuurd worden." (Bron)

Een permanente landelijke campagne of platform tegen de commercialisering zou een stap vooruit zijn, zeker wanneer deze op democratische wijze kan functioneren. De bezetting van het Bungehuis werkt met algemene vergaderingen, wat een voorbeeld kan zijn voor het functioneren van een bredere beweging. Zie ook ons eerdere artikel over de commercialisering van onderwijs hierover.

Criminalisering

Het bestuur van de UvA dreigde direct met juridische stappen en spande een kort geding aan. Het bestuur verklaarde dat studenten en docenten belemmerd werden door de bezetting, terwijl hun in feite alle ruimte werd gegeven om door te kunnen gaan met hun activiteiten. Alle werknemers konden bij hun kamers om door te gaan met hun werk. Als reactie op deze valse aantijging, kwam er een solidariteitsverklaring van 100 docenten van de UvA en enkele andere universiteiten. De SP en FNV spraken ook hun steun uit, naast vele studieorganisaties en studentenactiegroepen.

Donderdag 19 februari kwam de rechter met de uitspraak dat de studenten de bezetting van het Bungehuis moesten stoppen. Er werd de studenten een dwangsom opgelegd van 1000 euro per dag, tot een maximum van wel 25.000 euro. Terwijl eerder het college van bestuur alle dialoog met de bezetters weigerde, zelfs toen de Amsterdamse televisiezender AT5 een platform bood, kwam het nu met een vage belofte dat er dialoog zou komen. Dit was echter niet concreet en gezien de eerdere acties van het college van bestuur moet men zeker waakzaam blijven.

De studenten zetten de bezetting voort en het is op vrijdag 20 februari nog niet duidelijk wanneer de politie ingezet zal worden om het pand gedwongen te ontruimen. Er zijn verdere activiteiten ingepland voor deze dag. De UvA heeft gezegd maandag het pand weer te willen gebruiken. Het is mogelijk dat het pand snel ontruimd wordt of dat het met enkele dagen uitgesteld wordt. Mogelijk is dit het begin van een reeks bezettingen van verschillende gebouwen. Hoe het ook allemaal zal lopen, het belangrijkste hierbij is dat de ideeën van De Nieuwe Universiteit nu op de kaart zijn gezet. Dit is een kwalitatieve stap vooruit in de strijd voor een democratisch onderwijs dat niet onderworpen is aan de grillen van de 'vrije markt'.