In deze tijden van coronalockdown en economische crisis heeft Revolutie uw steun meer dan ooit nodig. Wij ontvangen natuurlijk geen geld van grote bedrijven, rijke individuen of subsidie van de staat. We zijn geheel afhankelijk van de steun van werkende mensen en studenten.

De coronapandemie heeft alle tegenstellingen naar de oppervlakte gebracht binnen het kapitalistische systeem, een systeem dat niet in staat is om basale rechten voor de bevolking te garanderen. Zelfs simpele maar voor nu noodzakelijke dingen, zoals handschoenen en mondkapjes voor artsen en verplegers, lijken nu moeilijk te vinden. Het is een systeem dat enkel kan produceren voor de rijkdom van een kleine groep mensen, terwijl de rest van de mensheid in de steek wordt gelaten. 

In Nederland kondigde de regering een 'intelligente lockdown' af en prees ze de zorgmedewerkers, zonder te spreken over de grote bezuinigingen die er enkele jaren terug in de zorg werden gedaan en op z'n minst te zeggen dat deze ongedaan gemaakt zouden worden. 

Sommige werkers in de niet-essentiële productie zijn gedwongen om iedere dag naar hun werk te gaan en daarbij hun gezondheid en die van hun families te riskeren. Andere werkers zijn hun baan al kwijtgeraakt en een groot aantal van hen komt niet in aanmerking voor WW wegens de 'flexibele' aard van hun contract.

In andere Europese landen en in de VS zien we dat arbeiders in actie komen om te vechten tegen deze absurde situatie. Werkers en studenten in Nederland zullen in de toekomst hun voorbeeld volgen. Wat met de dag duidelijker wordt, is dat we een radicale verandering van het systeem nodig hebben. Om dat te bewerkstelligen moeten we een marxistische organisatie opbouwen binnen de arbeidersbeweging, die het verschil kan maken.

Revolutie, de International Marxist Tendency, is hier dagelijks mee bezig. Onze activiteiten stopten niet met de lockdown, maar werden zelfs opgevoerd! We nemen onze politieke vorming heel serieus en we hebben wekelijkse online discussies, met het doel ons voor te bereiden op wat er gaat komen, wat zeker niet het 'normaal' is zoals we dat kenden. We zetten ons in om meer analyses te leveren over het heden en verleden, waaronder de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Ons online werk breidt zich uit en hier hebben we personele en technische middelen voor nodig.

Onze tendens, zowel in Nederland als internationaal, baseert zich trots op de belangen van de wereldwijde arbeidersklasse. We kunnen alleen rekenen op kleine (of grote) donaties van werkers en jongeren. We hebben je hulp meer dan ooit nodig! Help ons met de opbouw van de International Marxist Tendency! Doneer, lees, discussieer... en sluit je aan!

 

Maak een bedrag over naar NL36 TRIO 0197 7097 37, ten name van 'Vonk IMT', onder vermelding van 'donatie'.

Of gebruik de Paypal-knop aan de rechterzijde van de pagina.