Venezuela

  • Een rode vuist links symboliseert solidariteit en communisme, rechts staat 'hands off PCV' in een warme toon van geel. PCV is de afkorting van de Venezolaanse Communistische Partij die door de regeringspartij van Venezuela op dit moment wordt belaagd.

    De Venezolaanse Communistische Partij wordt geconfronteerd met een campagne van aanvallen, laster en een machtsgreep, uitgevoerd door de PSUV en de regering, met als doel de wettelijke registratie en de verkiezingsregistratie te ontnemen aan haar democratisch gekozen leiderschap. De volgende solidariteitsverklaring werd unaniem goedgekeurd door het Wereldcongres van de Internationale Marxistische Tendens, dat plaatsvond van 7-12 augustus.