Moria, het reusachtige vluchtelingenkamp op Lesbos dat veelvuldig is beschreven als een “hel”, is vorige week in vlammen opgegaan. Het kamp, dat oorspronkelijk bedoeld was voor 3.000 mensen, maar in werkelijkheid vele duizenden meer bevatte, was een onmiskenbaar product van de misdadige Europese migratiepolitiek.

De voormalige bewoners raken door deze brand van de wal in de sloot. Ieder mens met het hart op de juiste plaats is boos, verdrietig, geschokt, maar niemand, werkelijk niemand die op de hoogte was van de omstandigheden in het kamp is verbaasd. 

De brand ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag. Het vuur greep snel om zich heen en verwoestte het grootste deel van het kamp. Een tweede, kleinere brand volgde niet veel later. Vluchtende bewoners werden door politie bestookt met traangas. De oorzaak van de branden is tot nu toe niet bekend. Er gaan verhalen dat ze zouden zijn aangestoken en dat de brandweer hinder van de bewoners van het kamp zou hebben ondervonden. Als dit waar is, is dit beslist geen “blijk van ondankbaarheid” of andere quatsch van die soort, maar een wanhoopsdaad. Deze mensen moeten worden geholpen, er moet een einde worden gemaakt aan hun wanhopige situatie!

De Europese Commissie heeft zich bereid verklaard om maar liefst 400 alleenstaande kinderen van de 13.000 kampbewoners (!) naar andere plaatsen Europa te brengen, onder andere naar Duitsland en Frankrijk: een belachelijk gering  aantal. Ook Nederland maakt een uitzondering op het normale, strenge migratiebeleid “voor zo’n grote ramp” en biedt aan om wel 100 (!) migranten uit het overvolle kamp op te nemen. Bovendien worden deze 100 mensen “verrekend” met de vluchtelingen die in 2021 naar Nederland zouden mogen komen. De afgesproken 500 zijn dit jaar al bereikt. De 100 mensen van Lesbos komen nu in de plaats van 100 andere. Op deze manier probeert het kabinet-Rutte III een ‘humaan’ gezicht te laten zien, maar tegelijk te laten zien aan de PVV-kiezer dat het ‘hard’ is wat betreft vluchtelingen. Volgend jaar zijn er immers verkiezingen.

Wat is de oorzaak van deze rampzalige situatie? Aan de “vluchtelingencrisis” ligt het imperialisme ten grondslag. Veel vluchtelingen komen uit landen die door oorlogen, die door de imperialistische landen zijn begonnen, zijn verscheurd, zoals Syrië of Afghanistan. Andere komen uit Afrika, een continent dat nog altijd door het imperialisme uitgebuit en in armoede gehouden wordt. Als mensen hun landen weten te ontvluchten richting de imperialistische Europese landen, worden ze hier begroet met hekwerken, opsluitingen en traangas. De EU is geen 'waardengemeenschap', maar een instituut om de winsten van de Europese banken en bedrijven veilig te stellen, met een racistisch migratiebeleid. 

De ramp in Moria heeft de vreselijke situatie goed blootgelegd. Het is tijd voor solidariteit met de onderdrukten. De arbeidersbeweging moet hierin een sleutelrol spelen:

  • Voor evacuatie van alle vluchtelingen op Lesbos. Een asielprocedure voor deze vluchtelingen in Nederland, met recht om hier te wonen en werken ook voor hen die afgewezen worden.
  • Stop de Nederlandse deelname aan imperialistische missies en wapenhandel!
  • Voor een gezamenlijke strijd van autochtone en migrantenarbeiders voor betaalbare huisvesting, leefbare lonen en betaalbare zorg voor iedereen!
  • Weg met dit imperialistische kapitalistische systeem dat ongelijkheid tussen en binnen landen schept! We kunnen genoeg produceren voor iedereen!