international marxist tendency nederland

Van 4 februari t/m 9 maart vinden de FNV-verkiezingen plaats. Via internet kunnen alle FNV-leden hun stem uitbrengen op kandidaten voor het voorzitterschap (t/m 9 maart) en het ledenparlement (t/m 16 februari). Lees hier ons stemadvies.

Als marxisten pleiten we voor een strijdbare en democratische vakbond. Deze is broodnodig, want we leven in een tijd van crisis, waarin de bazen de rekening willen doorschuiven naar de werkers. Alle steunpakketten die de overheid nu aan het bedrijfsleven geeft, worden gefinancierd met leningen en zullen straks terugbetaald moeten worden. In deze omstandigheden is een strijdbare vakbond nodig om zowel een defensieve als offensieve strijd te voeren: voor de verdediging van arbeidsomstandigheden, voor hogere lonen en voor de afschaffing van flexcontracten. Een strijdbare bond betekent ook een democratische vakbond waarbij de leden betrokken worden. Zonder vakbondsdemocratie kan er geen eenheid en enthousiasme zijn op basis waarvan gemobiliseerd kan worden.

 

Voorzitter

Er waren oorspronkelijk drie kandidaten voor het voorzitterschap: Niek Stam, Kitty Jong en Tuur Elzinga. Niek Stam, van FNV Havens, was de meest strijdbare kandidaat. Hij was de kandidaat van de werkvloer die verandering zou brengen en strijdbaarheid zou terugbrengen. Maar door middel van een bureaucratisch en ondemocratisch proces werd zijn kandidatuur gedwarsboomd: lees hier meer.

De twee overgebleven kandidaten, Jong en Elzinga, zijn beide huidige vice-voorzitters van de FNV. Ze protesteerden niet tegen de ondemocratische uitsluiting van hun collega Niek Stam, maar gingen simpelweg verder met deze tweestrijd tussen de vice-voorzitters.

Tuur Elzinga was verantwoordelijk voor de afhandeling van het gebrekkige pensioenakkoord en bepleit meer 'polderen'. In het beste geval kan dit verslechteringen slechts afremmen, terwijl de bond verder leegloopt. Voor deze zwakte probeert hij te compenseren door te pleiten voor een einde aan flexcontracten en deelname aan de Voor 14-Campagne. Dit zijn zeker nobele doelen, maar uit de mond van een polderaar zijn deze beloften niet veel waard. De afschaffing van flexcontracten en de verhoging van het minimumloon zijn nu juist zaken die enkel gerealiseerd kunnen worden door een consequente strijd van de leden, zowel met CAO-strijd in de bedrijven en sectoren als met landelijke mobilisaties. Dat betekent geen gepolder, maar barricades.

Kitty Jong probeert zich als iets linkser te presenteren door te zeggen dat er wel wat minder gepolderd mag gaan. Dat deed ze toen ze zich na Niek Stam verkiesbaar stelde, als kandidaat van het bestuur die onder druk van onderop iets naar links uitwijkt. Ze erkent dat er fouten zijn gemaakt bij akkoorden uit het verleden, maar verdedigt nu juist wel het pensioenakkoord.

Dit betekent dat er geen kandidaat is die serieus de benodigde veranderingen kan doorvoeren. In deze situatie adviseren wij een blanco-stem. Dat is een duidelijke proteststem tegen de uitsluiting van Stam, voor een strijdbare en democratische vakbond. Intussen is het de taak van een nieuw ledenparlement om een strijdbare koers uit te stippelen en druk te zetten op het nieuwe bestuur, los van wie er voorzitter wordt.

Ledenparlement

Voor het ledenparlement adviseren wij een stem op alle kandidaten die duidelijk pleiten voor strijdbaarheid en het mobiliseren van de achterban, die zich keren tegen polderen en overleg als doel op zich, pleiten voor een vakbond van collectieve strijd en tegen het idee dat de vakbond primair een individuele belangenbehartiger (een 'sociale ANWB') moet zijn. Dat is de enige manier om de leegloop te stoppen, nieuwe leden te werven, en de vakbond voor te bereiden op confrontaties met de werkgevers en de overheid, confrontaties die onvermijdelijk zijn.

Hieronder een lijst van kandidaten per sector die we kunnen adviseren. Deze is tot stand gekomen op basis van persoonlijke ervaringen met deze kandidaten van onze leden en sympathisanten, en ook de persoonlijke profielen op de FNV-website. Onze kennis van de kandidaten is vanzelfsprekend onvolledig. Als bepaalde kandidaten hier niet tussenstaan, betekent dat niet dat we ze ook expliciet afkeuren. Ook kan het zo zijn dat er meerdere kandidaten deel uitmaken van dezelfde subsector, terwijl er soms maar één stem per subsector mogelijk is.


Bouwen en wonen (4 zetels)

 (Geen geadviseerde kandidaten)

 

Diensten (6 zetels)

Ali Farissi

Johan Huver

Khadija Tahiri Hyati

Niels Jongerius

Ricky Rajaram

Tjalling van der Graaff

 

Handel (4 zetels)

Cor de Man Durant

 

Industrie en agrarisch (6 zetels)

Fred Menke

Ruud de Kloe

Stephan Sven Vlottes 

 

FNV Jong (1 zetel)

Alex Tess Rutten

 

Media en cultuur (1 zetel)

 (Geen geadviseerde kandidaten)

 

Metaal (7 zetels)

Gerrit Knol

Jan Plat

Jos Broeren

Peter Kos

Remy de Bats

 

Overheid (8 zetels)

Albert Kubbenga

David Schinkel

Hans van Zonneveld

Margot Kranenburg

Wendy Simonse

 

Publiek belang (3 zetels)

Danny van den Maagdenburg

Ger Geldhof

Daniël Tiemersma

 

Senioren (18 zetels)

Adri Wever

Bertie Bos

Fred Bergman

IJsbrand den Hollander

Jaap Schipper

Jan Drese

Paul Vermaseren

Philip Bodenstaff

Ria Botter

 
Uitkeringsgerechtigden (4 zetels)

Leendert van Mourik

Sabrina Adams

Bart Louwman

 

Vervoer (5 zetels)

Jos Felen

Richard Schouten

Erwin Smallenburg

Michel van Eggermont

Paul Smith

 

Zelfstandigen (1 zetel)

(Geen geadviseerde kandidaten)

 

Zorg en welzijn (13 zetels)

Ejder Ince

Ghislaine Hulshof

Marianne Nobel-den Haan

Rietje Borm

 

 

Deel dit artikel
FaceBook  Twitter