Aankomende week zullen in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Lees hieronder ons statement en stemadvies.

Lenin noemde het kapitalisme ooit ‘een eindeloze verschrikking’ en de wereldsituatie bewijst elke dag zijn gelijk. Naast de ellende, de oorlog, de armoede en honger die het alledaagse leven van het grootste deel van de wereldbevolking kenmerken, wordt ook steeds meer het relatief kalme leven van mensen in West-Europa geschokt. De coronapandemie, die nu al twee jaar duurt, is - in tegenstelling tot wat het beleid van de regering ons doet geloven - nog niet ten einde; er is een dreiging van stagflatie - economische achteruitgang in combinatie met de al zeer krachtige inflatie die iedereen raakt - en de Russische inval in Oekraïne verscherpt de spanningen tussen de wereldmachten. In Nederland zien we de gevolgen van tien jaar Rutte-beleid, waaronder een woningmarkt die compleet op slot zit en toenemende ongelijkheid, armoede en dakloosheid. En de komende jaren beloven geen verbetering, op wereld- noch op nationaal niveau!

Maar in Nederland bestaat er geen landelijke arbeiderspartij die deze situatie kan verklaren en de groeiende onvrede kan verheffen tot socialistisch klassenbewustzijn.

In drie gemeenten, in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, doen linkse afsplitsingen van de Socialistische Partij (SP) mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: respectievelijk Socialisten 010, Democratisch Socialisten Amsterdam en Socialisten Utrecht. REVOLUTIE steunt deze organisaties en roept iedereen in deze steden op om op hen te stemmen. Alle socialisten buiten deze gemeenten roepen we op om deze organisaties te ondersteunen en zich aan te sluiten bij socialisten.org. 

In de meeste van de meer dan driehonderd Nederlandse gemeenten doen geen Socialisten-organisaties mee. De vraag wat mensen hier moeten stemmen, is dan ook logisch. 

Wij raden mensen hier aan om naar eigen inzicht te stemmen, bijvoorbeeld op Bij1 of een andere partij van strijdbare lokale activisten. De SP takelt steeds verder af en laat zich met de huidige (buurt)chauvinistische campagne tegen arbeidsmigranten van haar lelijkste kant zien. Een stem op de SP kunnen wij daarom niet aanraden. REVOLUTIE heeft besloten om alle banden met de SP te verbreken en richt zich op de initiatieven van De Socialisten.

Een stem op een andere ‘linkse’ partij, zoals GroenLinks of Partij van de Arbeid, raden wij af. Het doel van socialisten is niet om de schade die rechts zal doen te beperken door te stemmen op ‘het kleinere kwaad’. Socialisten willen het klassenbewustzijn versterken en de arbeidersklasse organiseren voor de politieke strijd voor het socialisme. Deze partijen dragen beslist niet bij aan dit doel en hebben Rutte’s politiek continu op hoofdlijnen ondersteund (klimaatakkoord, pensioenakkoord, coronapolitiek). Daarom kunnen socialisten ze onmogelijk steunen. 

Uiteindelijk moeten de Socialisten-formaties, of zij nou wel of geen zetels halen, om levensvatbaar te blijven, zich aaneensluiten, zich met de andere groepen van socialisten.org verenigen in een landelijke partij, die een thuis kan vormen voor alle politiek dakloze socialisten, strijdbare vakbondsactivisten en jongeren. De radicalisering in de maatschappij zal in de komende tijd, onder de invloed van de grootse gebeurtenissen die op ons afkomen, enkel toenemen. Het is aan socialisten om ervoor te zorgen dat deze een georganiseerde politieke uitdrukking kan krijgen. 

 


Ben je het eens met onze verklaring en wil je strijden voor een echt socialistisch alternatief? Sluit je aan bij REVOLUTIE.