Theorie

  • Sovjet-poster van Vladimir Lenin. Het is een zeer stylistische poster, het is voornamelijk zijn silhouette in rood scherp afgetekend op een zwarte achtergrond. Hij staat resoluut, kijkend naar links. Je kunt alleen zijn lichaam boven zijn middel zien. Met zijn linkerhand houdt hij zijn jas vast. Zijn rechterhand staat uitgestrekt, alsof hij je hand schudt - symboliserend de gedachte dat mensen hem moeten volgen. Op de zwarte achtergrond staat in witte Russische tekst: lang leve de Socialistische Revolutie!

    Op 21 januari 2024 was het honderd jaar geleden dat Vladimir Iljitsj Oeljanov, beter bekend als Lenin, overleed. Hij was zonder twijfel een van de grootste revolutionairen die ooit heeft geleefd. Door zijn handelingen aan het hoofd van de Bolsjewistische Partij veranderde deze buitengewone man letterlijk de loop van de geschiedenis. 

  • Op een witte achtergrond staat een bruine zak geld met stapels gouden munten. Boven de zak staat in wit "wat is geld?" met geld onderstreept. Onder de zak staat in wit "Een marxistische analyse van geld door Adam Booth".

    Wat is geld? Waar komt het vandaan? Voor veel mensen is geld iets alledaags, maar toch iets mysterieus. Door de methode van het marxisme toe te passen kunnen wij de oorsprong, evolutie en ontwikkeling van geld begrijpen en verklaren. Op deze manier verandert geld van een mysterieuze almacht in een begrijpelijk fenomeen en kunnen wij de grip van geld over ons verwijderen.