international marxist tendency nederland

Op vrijdagavond 19 juni vond er in Hoorn een vreedzame demonstratie plaats voor de verwijdering van het standbeeld van kolonisator en massamoordenaar J.P. Coen van de VOC. Er waren honderden aanwezigen. De inspirerende manifestatie verliep rustig en vlekkeloos, maar na afloop veroorzaakte de politie chaos door – met knuppels in de hand – de menigte in te sluiten en aan te vallen met ruiters. Een ooggetuigenverslag.

Kameraden van Revolutie waren aanwezig op de solidariteitsdemonstraties met de Amerikaanse opstandige beweging tegen racisme en politiegeweld. Lees hier onze verslagen.

Gisteren 1 juni vonden er in Nederland meerdere solidariteitsdemonstraties plaats met de protestbeweging in de Verenigde Staten. De grootste vond plaats in Amsterdam, waar ruim 5.000 mensen aanwezig waren op de Dam, een enorm aantal voor een demo die een dag eerder georganiseerd werd. De drukte heeft tot enkele zorgen geleid over de veiligheid in verband met het coronavirus.

Koning Willem-Alexander verklaarde op 10 maart tijdens een staatsbezoek aan Indonesië dat hij namens Nederland zijn verontschuldigingen wilde aanbieden voor het geweld van Nederlandse zijde tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

De aanpak van Rutte en co. om het coronavirus te bestrijden, is een gevaarlijk experiment dat de belangen van de kapitalisten boven die van de werkende klasse plaatst. In plaats van mee te doen met deze 'nationale eenheid' in het 'landsbelang', moeten de arbeidersbeweging en linkse oppositie opkomen voor de werkende klasse en deze hypocriete schijnvertoning afwijzen.

logo-volksgezondheid-boven-winst

De arbeidersbeweging moet breken met de valse 'nationale eenheid' rond het kabinet-Rutte III. We hebben een programma nodig met strijdbare eisen, waar de volksgezondheid van de meerderheid boven de winst van de enkelen gaat.

Een kleine 80% van onze atmosfeer bestaat uit stikstofgas (N2). Dit gas is dus voortdurend om ons heen aanwezig en is totaal onschadelijk. Wanneer men het heeft over overmatig “stikstof” worden in feite enkele andere chemische stoffen bedoeld, zogenoemde reactieve stikstofverbindingen: moleculen die stikstof bevatten en reacties aangaan met andere stoffen. Specifiek hebben we het over de stikstofoxides (verbindingen van stikstof en zuurstof) en ammoniak (stikstof met waterstof).

Verklaring van Revolutie over de Internationale Klimaatactiedag van 29 november. We denken niet dat een 'stille mars' een goede tactiek is voor de klimaatbeweging. We moeten luid en duidelijk zeggen wie de schuldigen zijn!

ziekenhuispersoneel in actie

Morgen (woensdag 20-11) vindt de landelijke staking van ziekenhuispersoneel plaats, een belangrijke stap vooruit in de strijd voor een goede zorg en goede arbeidsvoorwaarden. We publiceren dit artikel uit Revolutie 9 dat de kwestie dieper analyseert.