international marxist tendency nederland

trotski

In dit artikel reageren we op enkele kritieken van het Communistisch Platform over Leon Trotski, Het overgangsprogramma en onze organisatie, de IMT. Dit om voor onze lezers en alle serieuze communisten te verduidelijken waar we echt voor staan en wat de taken voor marxisten zijn.

Het wetenschappelijk socialisme of het marxisme bestaat uit drie delen: het dialectisch materialisme, het historisch materialisme en de marxistische economische theorie. Deze gids is een inleiding tot de concepten van het dialectisch materialisme, de filosofische methode van het marxisme.

In Revolutie nummer 12 publiceerden we een ingekorte versie van de tekst "Een liberale professor over gelijkheid" van Lenin, waarin hij cliché-argumenten over 'gelijkheid' vanuit liberale hoek behandelt. Ruim 100 jaar later is deze nog zeer relevant, aangezien dezelfde argumenten nog steeds gebruikt worden... Hieronder vind je de volledige versie van deze tekst.

De COVID-19 pandemie is alles overheersend. Op dit moment zijn er 3 miljard mensen over de hele wereld in lockdown. De economische consequenties zijn verreikend. In sommige landen zijn complete industriële sectoren stilgevallen. Satellietbeelden van NASA laten drastische verminderingen zien in de uitstoot van broeikasgassen in gebieden met grote concentraties, zoals China of Noord-Italië.

Recentelijk is er enige ophef geweest rond de rol van de rechters in de Nederlandse politieke besluitvorming. Rechtse demagogen als Geert Wilders en in het bijzonder Thierry Baudet, ageren tegen de invloed van de rechterlijke macht op de politieke besluitvorming.

monopoly-spelbord

Afgelopen week, in Zondag met Lubach (16/02/2020), had Arjen Lubach het kort over de problemen van het kapitalisme. Hierin werd grafisch uitgebeeld hoe gigantische bedrijven zoals Amazon en Uber de markt overnemen. Maar zoals dat wel vaker gebeurt in liberale kringen, eindigt het met een complete misvatting over monopolie-kapitalisme en communisme. Laten wij nou als marxisten daar net in geïnteresseerd zijn, en dit graag even rechtzetten. 

Een brief van Leon Trotski aan de kameraden uit Kiev. Uit Pravda, 31 mei 1923. Door ons naar het Nederlands vertaald.

In november 1935 schreef Trotski dit artikel over de overwinning van Stalin en de Sovjetbureaucratie op de Linkse Oppositie. Het artikel is door ons vertaald, vanuit de Engelse versie van het Marxistisch Internet Archief.