international marxist tendency nederland

In 1846 klaagde Weitling over Marx en Engels, die als 'intellectuelen' alleen maar schreven over obscure zaken die voor arbeiders niet van belang waren. Marx reageerde woedend met de volgende woorden: “Onwetendheid heeft nog nooit iemand geholpen!” Dit antwoord is vandaag nog even gerechtvaardigd als toen.

Dit artikel is een marxistische analyse en kritiek van de hoofdideeën van de 'kritische theorie', de ideeën van de zogenaamde Frankfurter Schule. Deze worden vaak afgebeeld als een verdieping van het marxisme, maar in feite zijn dit pessimistische ideeën die zich ervan vervreemd hebben en tot onjuiste conclusies leiden.  

Overal pompen regeringen geld in de wereldeconomie om deze – net aan – boven water te houden. Volgelingen van keynesiaanse ideeën – stimuleringsmaatregelen en beheer aan de vraagzijde – voelen zich in het gelijk gesteld. Maar alleen het marxisme biedt een oplossing.

trotski

In dit artikel reageren we op enkele kritieken van het Communistisch Platform over Leon Trotski, Het overgangsprogramma en onze organisatie, de IMT. Dit om voor onze lezers en alle serieuze communisten te verduidelijken waar we echt voor staan en wat de taken voor marxisten zijn.

Het wetenschappelijk socialisme of het marxisme bestaat uit drie delen: het dialectisch materialisme, het historisch materialisme en de marxistische economische theorie. Deze gids is een inleiding tot de concepten van het dialectisch materialisme, de filosofische methode van het marxisme.

In Revolutie nummer 12 publiceerden we een ingekorte versie van de tekst "Een liberale professor over gelijkheid" van Lenin, waarin hij cliché-argumenten over 'gelijkheid' vanuit liberale hoek behandelt. Ruim 100 jaar later is deze nog zeer relevant, aangezien dezelfde argumenten nog steeds gebruikt worden... Hieronder vind je de volledige versie van deze tekst.

De COVID-19 pandemie is alles overheersend. Op dit moment zijn er 3 miljard mensen over de hele wereld in lockdown. De economische consequenties zijn verreikend. In sommige landen zijn complete industriële sectoren stilgevallen. Satellietbeelden van NASA laten drastische verminderingen zien in de uitstoot van broeikasgassen in gebieden met grote concentraties, zoals China of Noord-Italië.

Recentelijk is er enige ophef geweest rond de rol van de rechters in de Nederlandse politieke besluitvorming. Rechtse demagogen als Geert Wilders en in het bijzonder Thierry Baudet, ageren tegen de invloed van de rechterlijke macht op de politieke besluitvorming.