international marxist tendency nederland

Het is tijd voor de arbeidersbeweging om terug te vechten tegen het coronabeleid van het kabinet-Rutte en de werkgevers. Grote bedrijven als KLM en Booking.com krijgen bail-outs met publiek geld, om straks weer private winsten te kunnen binnenharken. Intussen doet het kabinet er alles aan om een loonsverhoging voor zorgmedewerkers te blokkeren, moeten leraren weer lesgeven in onzekere omstandigheden en dreigt er kaalslag in de kunst- en cultuursector. Redactioneel artikel van Revolutie 14.

Op deze pagina vind je ons Nederlandse perspectievendocument. Het werd bediscussieerd en aangenomen door het online Revolutie-congres van 9 en 10 mei 2020. Het document heeft als doel de economische, sociale en politieke trends in Nederland op hoofdlijnen te bepalen, en om perspectieven voor de klassenstrijd voor de komende tijd te ontwikkelen.

Op vrijdagavond 19 juni vond er in Hoorn een vreedzame demonstratie plaats voor de verwijdering van het standbeeld van kolonisator en massamoordenaar J.P. Coen van de VOC. Er waren honderden aanwezigen. De inspirerende manifestatie verliep rustig en vlekkeloos, maar na afloop veroorzaakte de politie chaos door – met knuppels in de hand – de menigte in te sluiten en aan te vallen met ruiters. Een ooggetuigenverslag.

Kameraden van Revolutie waren aanwezig op de solidariteitsdemonstraties met de Amerikaanse opstandige beweging tegen racisme en politiegeweld. Lees hier onze verslagen.

Gisteren 1 juni vonden er in Nederland meerdere solidariteitsdemonstraties plaats met de protestbeweging in de Verenigde Staten. De grootste vond plaats in Amsterdam, waar ruim 5.000 mensen aanwezig waren op de Dam, een enorm aantal voor een demo die een dag eerder georganiseerd werd. De drukte heeft tot enkele zorgen geleid over de veiligheid in verband met het coronavirus.

Koning Willem-Alexander verklaarde op 10 maart tijdens een staatsbezoek aan Indonesië dat hij namens Nederland zijn verontschuldigingen wilde aanbieden voor het geweld van Nederlandse zijde tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

De aanpak van Rutte en co. om het coronavirus te bestrijden, is een gevaarlijk experiment dat de belangen van de kapitalisten boven die van de werkende klasse plaatst. In plaats van mee te doen met deze 'nationale eenheid' in het 'landsbelang', moeten de arbeidersbeweging en linkse oppositie opkomen voor de werkende klasse en deze hypocriete schijnvertoning afwijzen.

logo-volksgezondheid-boven-winst

De arbeidersbeweging moet breken met de valse 'nationale eenheid' rond het kabinet-Rutte III. We hebben een programma nodig met strijdbare eisen, waar de volksgezondheid van de meerderheid boven de winst van de enkelen gaat.

Een kleine 80% van onze atmosfeer bestaat uit stikstofgas (N2). Dit gas is dus voortdurend om ons heen aanwezig en is totaal onschadelijk. Wanneer men het heeft over overmatig “stikstof” worden in feite enkele andere chemische stoffen bedoeld, zogenoemde reactieve stikstofverbindingen: moleculen die stikstof bevatten en reacties aangaan met andere stoffen. Specifiek hebben we het over de stikstofoxides (verbindingen van stikstof en zuurstof) en ammoniak (stikstof met waterstof).