international marxist tendency nederland

rutte biedt excuses aan

Het derde kabinet-Rutte heeft besloten om gezamenlijk af te treden, als symbolische schuldbekentenis voor de toeslagenaffaire. Nu is er strijd nodig om een einde te maken aan het systeem dat dit alles mogelijk heeft gemaakt.

niek stam

Afgelopen vrijdag ging een meerderheid van het FNV-ledenparlement akkoord met de uitsluiting van Niek Stam van de voorzittersverkiezingen. De FNV-leden kunnen nu niet op hem stemmen. Dit is een schandelijke aanval op de vakbondsdemocratie.

Thierry Baudet won gisteren via een online-referendum met 76% van de stemmen het voorzitterschap van het Forum voor Democratie. Hiermee consolideert hij zijn machtsbasis, in oppositie tegen het oude partijbestuur. Het is het nieuwste hoofdstuk in de aanhoudende crisis binnen de partij, die in 2019 nog een grote overwinning boekte bij de Provinciale Statenverkiezingen.

De crisis binnen de SP heeft met het conflict tussen het partijbestuur en jongerenorganisatie ROOD een nieuw hoogtepunt bereikt. De partijbureaucratie probeert ROOD nu haar wil op te leggen door de toegang tot de website weg te nemen en de financiering stop te zetten.

sp heks

Enkele dagen geleden werd bekend dat vijf actieve leden van de Socialistische Partij geroyeerd zijn door het partijbestuur. Onder hen zijn bestuursleden van afdelingen en een afdelingsvoorzitter. Zonder hoor en wederhoor worden politieke tegenstellingen opnieuw op administratieve wijze 'opgelost'.

Het is tijd voor de arbeidersbeweging om terug te vechten tegen het coronabeleid van het kabinet-Rutte en de werkgevers. Grote bedrijven als KLM en Booking.com krijgen bail-outs met publiek geld, om straks weer private winsten te kunnen binnenharken. Intussen doet het kabinet er alles aan om een loonsverhoging voor zorgmedewerkers te blokkeren, moeten leraren weer lesgeven in onzekere omstandigheden en dreigt er kaalslag in de kunst- en cultuursector. Redactioneel artikel van Revolutie 14.

Op deze pagina vind je ons Nederlandse perspectievendocument. Het werd bediscussieerd en aangenomen door het online Revolutie-congres van 9 en 10 mei 2020. Het document heeft als doel de economische, sociale en politieke trends in Nederland op hoofdlijnen te bepalen, en om perspectieven voor de klassenstrijd voor de komende tijd te ontwikkelen.

Op vrijdagavond 19 juni vond er in Hoorn een vreedzame demonstratie plaats voor de verwijdering van het standbeeld van kolonisator en massamoordenaar J.P. Coen van de VOC. Er waren honderden aanwezigen. De inspirerende manifestatie verliep rustig en vlekkeloos, maar na afloop veroorzaakte de politie chaos door – met knuppels in de hand – de menigte in te sluiten en aan te vallen met ruiters. Een ooggetuigenverslag.

Kameraden van Revolutie waren aanwezig op de solidariteitsdemonstraties met de Amerikaanse opstandige beweging tegen racisme en politiegeweld. Lees hier onze verslagen.